Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ЕК приветства първите важни стъпки, предприети от България, за съсредоточаване на средствата на ЕС за борба с коронавируса

20 май 2020 13:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 седмица, брой четения: 98
Европейски парламент

Европейската комисия приветства първите важни стъпки, предприети от България, за съсредоточаване на средствата на ЕС за борба с избухването на пандемията от коронавирус и за справяне с произтичащите от нея икономически и социални последици, съобщиха от Представителството на ЕК у нас.

Благодарение на възможностите, предоставени в контекста на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса, българските власти вече предприеха редица действия за ограничаване на разпространението на вируса, за подпомагане на икономиката и защитата на работните места на хората.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра е заявила, че в подобен труден момент за всички, ЕС стои твърдо до своите държавите членки и в подкрепа на гражданите си, показвайки истинска солидарност. Европейската комисия предприе мерки за използването на всяко налично евро в бюджета на ЕС, за да се реагира бързо и да се облекчи положението на страдащите, е посочила тя. Радвам се, че тези мерки вече дават резултати в България в полза на гражданите, работниците и предприятията, е допълнила комисар Ферейра.

Комисарят, отговарящ за работните места и социалните права Николас Шмит, е отбелязал, че, заедно с държавите членки, Европейската комисия е предприела стъпки за мобилизиране на всички ресурси за справяне с извънредните последици от пандемията за нашите общества и икономики. Приветствам целенасочените мерки, предприети от България, за подпомагане на здравния персонал, поддържане на нивата на заетост, подкрепа на хората в най-голяма нужда, и в полза на подобряване на жизнените условия за крайно нуждаещите се по време на възстановяването от кризата, е казал комисар Шмит.

Органите са пренасочили 20 милиона евро от фондовете на политиката на сближаване, за да се помогне на здравния сектор да отговори по-добре на извънредната ситуация чрез закупуване на ново медицинско оборудване от най-висок клас и доставка на животоспасяващи лекарства и лични предпазни средства. Това включва закупуването на повече от 377 респиратора, над 2 милиона маски за лице и 177000 теста.

42000 възрастни хора, хора с увреждания и хора, изложени на риск, получават ежедневно подпомагане в домовете си благодарение на "Патронажна грижа" - услуга, която гарантира здравни и социални услуги и доставка на пакети с храни, лекарства и други стоки от първа необходимост по време на кризата. До 14000 медицински и немедицински персонал получават допълнително възнаграждение за това, че са на първа линия на борбата с коронавируса, както и за осигуряване на безопасността им чрез осигуряване на маски и предпазни средства, както и за покриване на разходите за транспорт и храна.

Допълнителен ресурс в размер на 130 милиона евро ще бъде инвестиран в подкрепа на схеми за временна и субсидирана заетост. Една безпрецедентна за България схема за безвъзмездни помощи в размер на 88 милиона евро подпомага микро- и малките предприятия във всички сектори на икономиката и на територията на цялата страна. Още 327 милиона евро са мобилизирани за осигуряване на жизненоважно финансиране и инвестиции за малките и средните предприятия, както чрез безвъзмездни средства така и чрез специални схеми за гарантиране на заеми. 150 милиона под формата на дялови и квази-дялови инвестиции в МСП ще бъдат направени при по-благоприятни за частния сектор условия.

Като цяло, общо 750 милиона евро са мобилизирани за момента за справяне с извънредната ситуация и нейните последици в дългосрочен план. Службите на Комисията и националните институции продължават да работят за набелязването и подготовката на допълнителни мерки, ако е необходимо.

Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса бе предприета с цел осигуряване на подкрепа за държавите членки, чрез мобилизиране на средства по линия на политиката на сближаване за бърза и гъвкава реакция в най-засегнатите сектори - здравеопазване, малък и среден бизнес, заетост, както и подпомагане на най-засегнатите територии в държавите членки и техните граждани.

ЕС въведе извънредна гъвкавост, за да се даде възможност неизползваният досега ресурс от европейските структурни и инвестиционни фондове да бъде мобилизиран възможно най-бързо в отговор на трудната ситуация, припомнят от Представителството на ЕК у нас. Още преди избухването на пандемията, политиката на сближаване инвестира 71 милиона евро в подобряването на ефективността и достъпа до спешната медицинска помощ в България. Проектът включва реконструкция и модернизация на здравни заведения в България (над 230 обекта) и осигуряването на 400 нови линейки и допринася пряко към настоящите мерки за справяне с извънредната ситуация.

Източник: БТА
Снимка: sliven.net