Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ролята на енергийния преход след COVID-19: евродепутатите дебатират с Кадри Симсон

20 май 2020 17:47, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 седмица, брой четения: 109
Европейският парламент

Във вторник членовете на комисията по промишленост, научни изследвания и енергетика обсъдиха с комисаря по енергетика как чрез енергийната политика на ЕС да се постигне зелено възстановяване

 

"Енергийната политика може, ако намерим точния баланс, да помогне за рестартиране на европейската икономика в контекста на възстановяването след COVID-19", заяви председателят на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) Кристиан Бушой (ЕНП, Румъния).

 

"Европейският зелен пакт трябва да бъде в основата на възстановяването, по-специално чрез мерки за саниране на сгради в строителния сектор, където може да бъдат заети много работници", каза той. „Приветстваме и поетите днес ангажименти от страна на комисаря Симсон относно преразглеждането на законодателството за Трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E), искане, отправено неотдавна от Европейския парламент“, добави той.

 

Може да гледате запис от дебата на този линк.

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/itre-committee-meeting_20200519-1400-COMMITTEE-ITRE_vd

 

"Нормално е да свързваме думата "криза" с думата "загуба". И все пак, трябва да разглеждаме отговора си на кризата и като възможност", заяви комисарят по енергетиката Кадри Симсон. Тя представи планирани инициативи като стратегията за интеграция на енергийните системи, която ще бъде официално представена през юни и се очаква да „ни подготви за по-кръгов подход към производството и потреблението на енергия и да изследва предизвикателствата на дигитализацията“. Изграждането на водородна икономика в Европа ще бъде предмет на отделно съобщение, добави тя.

 

През септември Европейската комисия също така ще представи своя план за действие за мерки за саниране на сгради в строителния сектор. "Работим усилено, за да го направим по-амбициозен и по-конкретен", тъй като санирането и подобряването на енергийната ефективност на сградите "може да донесе огромни ползи за климата и в същото време е много ефективен начин за рестартиране на икономиката", каза тя.

 

Кадри Симсон също така подчерта, че секторът на възобновяемите енергийни източници „беше ударен“ от кризата и че планът за възстановяване може да допринесе значително за подобряване на доверието на инвеститорите и стимулиране на нови проекти. Тя потвърди, че до края на тази година Европейската комисия ще представи преразгледано предложение за регламента за TEN-E.

 

По време на дебата евродепутатите повдигнаха въпроса как новите ангажименти ще се впишат в съществуващите стратегии, какво ще бъде тяхното влияние върху енергийната сигурност и необходимостта да се използва както Зеленият пакт, така и планът за възстановяване, за да стане зелената енергия достъпна. Някои евродепутати подчертаха необходимостта от по-голямо финансиране в рамките на новата многогодишна финансова рамка (МФР) за енергийния преход, по-специално в регионите, зависими от въглища. Други настояха, че ревизираният регламент за TEN-E трябва да изключва проектите за газова инфраструктура от бъдещи списъци с проекти от общ европейски интерес.

 

Бързи факти

 

В резолюция, приета през февруари, Европейският парламент призова приоритетните енергийни проекти на ЕС да бъдат приведени в съответствие с целите за декарбонизация до 2050 г. За да се гарантира, че проектите, включени в следващия списък на PCI (проекти от общ интерес), са в съответствие с ангажиментите на ЕС в областта на климата, членовете на ЕП призовават също така Европейската комисия да предложи преходни насоки преди края на 2020 г.