Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Община Ямбол съкращава 30 служители

22 май 2020 17:15, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 седмица, брой четения: 602
Ямбол

Започват съкращения в общинската администрация на Ямбол, съобщават от общината. Целта е да се намалят разходите на общинския бюджет.

Ако новата структура бъде одобрена от Общинския съвет в града на предстоящата сесия на 28 май, общата численост на администрацията ще бъде съкратена с 30 щатни бройки - от 181 на 151 служители.

Очаква се, че това ще спести близо 300 000 лв. разходи от заплати и осигуровки. Подобна мащабна реформа, свързана с оптимизирането на дирекции, отдели и сектори, не е предприемана повече от 12 години в Община Ямбол, посочват от общинския пресцентър.

Сред мотивите за оптимизиране на числеността на администрацията е, че заради извънредното положение е установено, че функциите на администрацията могат да бъдат изпълнявани в срок и в съответствие с нормативните изисквания и с по-малък брой служители.

Освен това администрацията трябва да планира и изпълнява дейността си по начин, който води до постигане на висок обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите.

На пряко подчинение на кмета на Ямбол ще бъдат: секретарят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и двама инспектори; експерт по Отбранително-мобилизационна подготовка; вътрешен одит; финансов контрольор.

В Обща администрация се създава нова дирекция "Култура, връзки с обществеността и туризъм". Дирекция "Правни дейности" и дирекция "Административно обслужване и логистика" се преобразуват в самостоятелни отдели - отдел "Правни дейности" и отдел "Административно обслужване и логистика". Сектор "Бюджет", сектор "Човешки ресурси" и отдел "Бюджетно счетоводство" се обединяват в отдел "Бюджет, човешки ресурси и бюджетно счетоводство". В Общата администрация продължава да функционира сектор "Подпомагане и осигуряване работата на Общински съвет".

В Специализирана администрация се запазват дирекция "Устройство на територията и строителството", дирекция "Общинска собственост и икономически дейности" и дирекция "Сигурност, превенция и опазване на обществения ред". Дирекция "Местни приходи" се преименува на "Местни приходи и център за административни услуги (ЦАУ)". Дирекция "Стратегии и програми", дирекция "Хуманитарни дейности" и дирекция "Регистрация и гражданско състояние" се трансформират в самостоятелни отдели - отдел "Европейско финансиране и програми", отдел "Хуманитарни дейности" и отдел "Регистрация и гражданско състояние".

"Лупа"