Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

15 декември 2010 г. е новият срок за подаване на проектни предложения по две от отворените процедури по ОПАК

12 ноември 2010 14:19, Цветана Ненова (Област Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 10 години, брой четения: 660

Управляващият орган /УО/ на Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/ информира всички заинтересовани страни, че се удължава срокът на две от откритите процедури по ОПАК. Това са:

1.„Транснационално и междурегионално сътрудничество” (подприоритет 1.6);

2.„Транснационално и междурегионално сътрудничество” (подприоритет 2.5).

Новият срок за кандидатстване по горните две процедури е 15 декември 2010 г., 17.30 ч. Съответно се удължават и сроковете за задаване на въпроси по тях чрез форума към интернет страницата на програмата и по електронна поща: до 25 ноември 2010 г. за отправяне на въпроси, а за отговор от страна на УО – до 03 декември 2010 г.

 

УО е взел това решение поради големия интерес към процедурите, множеството постъпили по време на информационните дни въпроси и предложения от заинтересованите страни и по препоръка на Европейската комисия.

 

ВАЖНО! Сроковете по другите две отворени в момента процедури по ОПАК, които също стартираха на 10.09.2010 г., НЕ се променят.

 

Информацията е предоставена на областния управител на област Сливен от г-н Християн Даскалов – директор на дирекция ОПАК и ръководител на УО.