Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

През учебната 2019/2020 г. детските градини в област Сливен са 61 и броят им остава непроменен спрямо 2018/2019 г.

26 май 2020 14:24, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 година, брой четения: 301
Фиг. 1 Деца в детските градини в област Сливен

Броят на децата, настанени в детските градини за учебната 2019/2020 г. е 6 254, което е със 178, или с 2.8% по-малко от броя им през предходната година.

 

Средният брой деца в една детска градина за областта е 103, като за община Сливен е значително по-голям – 151, отколкото за останалите общини Твърдица – 101, Котел – 70 и Нова Загора - 48.

Педагогическият персонал, зает в детските градини е 500 души, от които 473 са детски учители. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал се увеличава с 13 души. Повече от половината от персонала (62.8%) е ангажиран в детските градини на територията на община Сливен.

В началото на учебната 2019/2020 година учебни занятия се водят в 58 общообразователни училища, като броят на учениците тях е 17 338. През 2019 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 1 714 ученици. През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 456 души.

Учителите ( без директорите и зам. директори с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2019/2020 г. са 1 443.

Професионалното образование и обучение през учебната 2019/2020 г. в област Сливен се осъществява в 11 професионални гимназии . Учителите в тези училища са 317 души. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 3 767. Средно образование в професионалните училища са получили 548 души.