Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

За вас работодатели - възможности за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ

08 юни 2020 09:08, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 7 месеца, брой четения: 353

 

Дирекция “Бюро по труда”- Сливен уведомява работодателите от община Сливен, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през юни 2020 г., както следва:

 

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

* безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 11334лв.;

* безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 6580 лв.;

* безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 3780 лв.;

* безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 3 470 лв.;

* безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 21 917 лв.;

* продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 12 609 лв.;

Програми за обучение и заетост:

*Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

- работодатели от частния сектор (Компонент 1) – 4032лв.

- държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2)- 4119лв.

*Национална програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания – субсидира се наемането на безработни лица с трайни увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества хора в трудоспособна възраст – 6043лв.

*Национална програма „Помощ за пенсиониране” – субсидира се наемането на безработни лица над 58 г на пълно или непълно работно време, за срок не по-малко от 3 месеца и не повече от 24 месеца – 6043лв.

Обучение на възрастни:

*Обучение на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ – 763 лв.

 

По горепосочените мерки и програми за обучение и заетост, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места до изчерпване на обявените финансови средства.

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Сливен, бул. „Ген. Скобелев” , №6, както и на тел. 044/625265