Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

За поредна година община Сливен ще подпомогне хора с увреждания с предоставяне на дърва за огрев

08 юни 2020 12:31, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 месеца, брой четения: 286
Дърва за огрев

И тази година Община Сливен инициира дейности по подпомагане на хора с увреждания и предоставяне на дърва за огрев за зимния период 2020-2021 година.

Определените количества смесени широколистни дърва за огрев - 4 кубика, ще бъдат разпределени за лица, отговарящи на следните условия: лица с над 71% намалена работоспособност; лица, подали заявление в определения срок; лица, които не са подпомагани от Дирекция „Социално подпомагане” за отоплителния сезон; лица, живеещи на територията на община Сливен.

Количествата са определени еднократно за домакинство и следва да бъдат заплатени след утвърждаването на списъка на правоимащите лица от Кмета на община Сливен.

Стойността на 1 пространствен кубик дърва за огрев е 34 лв., а общата стойност за 4 кубически метра е 136 лв. с включено ДДС.

Транспортирането на дървата за огрев се организира и заплаща от лицата в утвърдения списък.

Дървата за огрев ще се получават от временни складове, намиращи се в общинска горска територия.

Срока на подаването на комплекта от документи за подпомагане на хора с увреждания (заявление по образец, копие на експертно решение на ТЕЛК и документ за самоличност- за справка при подаване на място) е от 15.06.2020 г. до 13.07.2020 г., включително в Център за административно обслужване на Община Сливен (Деловодство) и/или по електронен път на имейл адрес: soc_help@sliven.bg

Заявление за кандидатстване може да бъде получено от Деловодството на Община Сливен (гише №8) и/или изтеглено от официалния сайт на Община Сливен: https://mun.sliven.bg/za-hora-s-uvrejdaniya.

След определения срок ще се изготви списък с класираните и отговарящи на критериите лица.

Дървата се заплащат на касата на Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси”, намиращо се на адрес: гр.Сливен, ул. „Цар Симеон“ №5, в срок от 28.07.2020 г. до 19.08.2020 г. и от 17.09.2020 г. до 07.10.2020 г., включително.

При заплащане на дървата за огрев е необходимо да се представя документ за самоличност на одобреното в списъка лице /за справка/.

Заплащането на дървата може да се извърши и по банков път - по сметката на Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси” гр. Сливен, както следва:

IBAN: BG37 SOMB9130 31 610 645 00

BIC код: SOMBBGSF,

ОБЩИНСКА БАНКА,

В платежното нареждане задължително се вписва ЕГН на одобреното лице и телефон за контакт.