Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Парламентът призовава за нова амбициозна стратегия на ЕС за хората с увреждания

08 юни 2020 15:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 месеца, брой четения: 298
©Industrieblick/AdobeStock

С приключването на настоящата стратегия на ЕС за хората с увреждания Парламентът призовава Европейската комисия за амбициозна стратегия след 2020 г. Открийте неговите приоритети.

 

Какво иска Парламентът в новата стратегия на ЕС за хората с увреждания

Европейският парламент иска приобщаващо общество, в което правата на хората, които живеят с увреждания, са защитени и адаптирани към индивидуалните нужди и в които няма дискриминация.

По време на пленарното заседание през юни членовете на ЕП ще гласуват приоритетите му за нова стратегия на ЕС за хората с увреждания след 2020 г., като се основават на настоящата Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г.

Парламентът иска ЕС да ръководи в насърчаването на правата на хората с увреждания и призовава за амбициозна и всеобхватна стратегия, основана на принципа на пълно включване.

 

Резолюцията призовава Европейската комисия за:

Нова стратегия, която трябва да бъде разработена в тясно сътрудничество с хората с увреждания и техните организации

Включването на правата на всички хора с увреждания във всички политики и области

Ясни и измерими цели и редовен мониторинг

Равен достъп на хората с увреждания до здравеопазване, заетост, обществен транспорт, жилища

Достатъчни средства за изпълнение на всички задължения, свързани с достъпността

Изпълнението и по-нататъшното развитие на пилотния проект за карта на хората с увреждания, който позволява взаимното признаване на уврежданията в някои страни от ЕС

Обща дефиниция на ЕС за увреждане

Хората, които живеят с увреждания в Европа: факти и цифри

В ЕС има приблизително 100 милиона хора с увреждания

Коефициентът на заетост на хората с увреждания (на възраст 20-64 години) е 50,6%, в сравнение със 74,8% за хората без увреждания. (2017)

28,7% от хората с увреждания в ЕС са изложени на риск от бедност или социално изключване в сравнение с 19,2% от общото население. (2018)

800 000 души, които живеят с увреждания, са лишени от право на глас в ЕС

 

Досега мерките на ЕС за хората с увреждания

Въведена е Европейската стратегия за хората с увреждания за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания

Международен правно обвързващ договор за правата на човека, определящ минимални стандарти за защита правата на хората с увреждания

ЕС и всички държави-членки са го ратифицирали

Както ЕС, така и държавите-членки са задължени да изпълняват задълженията в съответствие с техните компетенции

Сред конкретните инициативи, стартирани благодарение на Европейската стратегия за хората с увреждания, е Европейският закон за достъпност, който гарантира, че повече продукти и услуги като смартфони, таблети, банкомати или електронни книги са достъпни за хора с увреждания.

Директивата за достъпността до интернет означава, че хората с увреждания имат по-лесен достъп до онлайн данни и услуги онлайн, тъй като уебсайтовете и приложенията, управлявани от институции от публичния сектор, като болници, съдилища или университети, трябва да бъдат достъпни.

Програмата за обмен на студенти Erasmus + насърчава мобилността на участниците с увреждания.

 

Научете повече за политиките на ЕС за по-социална Европа: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social/20170616STO77648/social-europe-what-parliament-is-doing-on-social-policy

 

Следващи стъпки

Европейската комисия планира да представи своето предложение за нова стратегия за хората с увреждания през 2021 г.

Снимки

Мъж, работещ в ампутиран магазин по производство на части за протезиране на крайниците. © Hedgehog94 / AdobeStock