Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Необходими са смели мерки за защита на трансграничните и сезонни работници в ЕС, заявява ЕП

23 юни 2020 09:24, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 7 месеца, брой четения: 192
Европейският парламент

Увеличение на националните и трансгранични инспекции по труда

Достойните условия за настаняване трябва да бъдат отделени от възнаграждението

Комисията трябва да провери дали съществуващите закони в ЕС са подходящи за целта в условията на пандемия

Евродепутатите призовават за спешни действия в защита на здравето, безопасността и справедливите условия на труда на трансграничните и сезонните работници по време на пандемията от COVID-19

 

Кризата с COVID-19 допълнително извади на показ и изостри социалния дъмпинг и съществуващата несигурност на положението на много от мобилните работници, работещи в сектора на хранително-вкусовата промишленост, строителството и здравеопазването в ЕС. В приетата в петък резолюция Парламентът призовава Комисията да извърши оценка на здравните условия и условията на безопасност на труда на трансграничните и сезонните работници, включително ролята на посредническите агенции и подизпълнители, за да бъдат премахнати пропуските в европейското и националното законодателство.

 

Текстът също така призовава за бързо и балансирано споразумение за координация на системите за социално осигуряване, необходимо за борба със социалните измами и злоупотребата с правата на мобилните работници

 

Спешни мерки за защита на сезонните и трансграничните работници

 

Евродепутатите призовават Комисията да издаде нови, специфични насоки за трансграничните и сезонните работници в контекста на COVID-19, да предложи дългосрочни решения за справяне с неправомерните практики на подизпълнение и да гарантира приоритетно, че Европейският орган по труда функционира пълноценно.

 

Държавите членки трябва да увеличат капацитета на инспекциите по трудаи да осигурят качествено жилищно настаняване, наемът на което да не бъде включен в тяхното възнаграждението, се казва в текста.

 

Резолюцията беше приета с 593 гласа „за“, 34 гласа „против“ и 38 гласа „въздържал се“.

 

Следващи стъпки

 

Очаква се скоро Европейската комисия да представи насоки за защита на трансграничните и сезонните работници.

 

Бързи факти

 

Всяка година в ЕС се наемат между 800 000 и един милион сезонни работници, главно в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор: 370 000 в Италия, 300 000 в Германия, 276 000 във Франция и 150 000 в Испания.

 

Сезонните и трансграничните работници могат да бъдат наети в друга държава членка на ЕС въз основа на правото им на свободно движение в рамките на ЕС. Законодателството на приемащите държави членки се прилага въз основа на принципа на равно третиране. Достъпът до обезщетения за безработица и социална защита се регулира чрез координация на системите за социално осигуряване, която в момента се преразглежда. 1.3 милиона души в ЕС живеят в една държава членка и работят в друга.