Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Споразумението за дигитализация на достъпа до правосъдие ще бъде от полза за гражданите

30 юни 2020 22:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 седмица, брой четения: 116
Европейски парламент

Във вторник преговарящите на Парламента и Съвета постигнаха споразумение за улесняване на достъпа до правосъдие по-бърз, по-евтин и по-удобен за потребителите за гражданите и предприятията на ЕС.

Двете законодателни актове, които се договарят между двамата законодатели на ЕС, съответно относно събирането на доказателства и връчването на документи, целят да направят съдебното трансгранично сътрудничество между националните съдилища по-ефективно чрез дигитализация по граждански и търговски дела.

 

Кавички

Емил Радев (ЕНП, БГ) докладчикът за сътрудничество между съдилищата: събиране на доказателства по граждански или търговски дела каза: „Разпоредбите, които приехме, ще окажат реално влияние върху ежедневието на нашите европейски граждани. Исканията за събиране на доказателства ще бъдат изпращани директно, бързо и надеждно между съдилищата на държавите-членки, като същевременно се насърчава използването на видеоконференции. Това ще спести на европейските граждани време и пари.“

Докладчикът на Франко Роберти (S&D, IT) за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела каза: „Това споразумение е стъпка напред в европейското съдебно пространство по граждански дела, основаващо се на принципите на взаимно доверие и взаимно признаване на решенията. Той премахва административните пречки и предлага правна сигурност на гражданите и бизнеса, че документите имат същите правни последици във всеки съд на ЕС. Това не беше лесна задача, имайки предвид множеството правни системи и традиции, които съществуват съвместно в ЕС.“

 

Основни елементи на споразумението:

Съдилищата ще могат да обменят документи по електронен път: промените в двата регламента създават децентрализирана ИТ система, която ще позволи по-бърз, по-сигурен и ефективен обмен на документи между държавите-членки;

Децентрализираната ИТ система ще се състои от национални, оперативно съвместими ИТ системи, без да участват институции на ЕС;

Защита на данните: информацията ще бъде пазена строго поверително, а личните данни и поверителността ще бъдат защитени при предаване на документи и вземане на доказателства; личните данни, които се считат за неуместни за конкретен случай, ще бъдат изтрити незабавно;

По-голямо използване на комуникацията от разстояние: съвременните комуникационни технологии, като например видеоконференции, които могат да намалят разходите и да помогнат за по-бързото вземане на доказателства, ще бъдат използвани по подходящ начин и със съгласието на лицето да бъде изслушано.

По-голямата правна сигурност, съчетана с прости и дигитализирани процедури, ще насърчи физическите лица и предприятията да участват в трансгранични транзакции, като по този начин ще засили търговията в рамките на ЕС и следователно функционирането на вътрешния пазар.

 

Следващи стъпки

Сега Парламентът и Съветът трябва да одобрят окончателния вариант на споразумението, преди той да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз. Двата регламента влизат в сила 20 дни след публикуването им.

 

Обща информация

Двете предложения представляват пакет за модернизиране на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела и замяна на по-ранната международна, по-тромава система от Хагските конвенции между държавите-членки.

Съществуващият регламент относно връчването на документи създава ускорена и стандартизирана процедура за предаване на документите между съдилища и други страни в различни страни от ЕС. Регламентът за събиране на доказателства предоставя рамка за трансгранична съдебна помощ между държавите от ЕС, като улеснява събирането на доказателства в чужбина.

Източник: https://www.europarl.europa.eu/
Снимка: sliven.net