Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Шенген: ръководство за европейската зона без граници

30 юни 2020 22:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 седмица, брой четения: 129
Автомобили, които чакат да преминат граничен контрол

Безпаспортното пространство на ЕС за пътуване, известно като Шенгенското пространство, е едно от най-осезаемите постижения на европейската интеграция. Научете за това в нашето ръководство.

 

Какво е Шенген?

Шенгенското пространство е един от стълбовете на европейския проект. От създаването си през 1995 г., когато паспортният контрол беше премахнат вътре в тази зона, гражданите на ЕС се ползват от правото на свободно движение. Това означава, че те могат да живеят, учат, работят и се пенсионират навсякъде в ЕС. Туристите и фирмите също се възползват от тези права.

 

Държави от Шенген

Шенгенът включва 26 държави: 22 от ЕС и четири отвън: Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн.

Всички държави от ЕС са част от Шенген, с изключение на пет: Ирландия, която поддържа отказа и управлява собствена обща зона за пътуване заедно с Обединеното кралство; както и България, Хърватия, Кипър и Румъния, които трябва да се присъединят към Шенген в определен момент в бъдещето.

 

Цел и ползи

Всеки ден до 3,5 милиона души пътуват през вътрешна граница на ЕС. Свободното движение може на практика да включва различни права за различни категории хора, от туристи до семейства.

Всички граждани на ЕС могат да останат в друга държава от ЕС като турист до три месеца с валиден паспорт или лична карта. Освен това те могат да живеят в друга държава-членка за работа, с правото да бъдат третирани по същия начин като гражданите на тази държава. Предприемачите се възползват от свободата на установяване и студентите имат право да учат навсякъде в ЕС.

Затварянето на вътрешните граници на ЕС отново може да доведе до приблизителни разходи между 100 милиарда и e230 милиарда за 10 години и да попречи на трансграничното пътуване за 1,7 милиона души.

 

Осигуряване на сигурност

Шенгенските правила премахват контрола на вътрешните граници, като същевременно хармонизират и засилват защитата на външните граници на зоната. След като влязат в Шенгенското пространство, хората могат да пътуват от една държава в друга, без да бъдат подлагани на гранични проверки. Въпреки това националните органи могат да проверяват хората на или близо до вътрешните граници, ако полицейската информация и опитът налагат временно засилване на надзора.

Шенгенът също така включва обща визова политика за кратък престой от граждани извън ЕС и помага на участващите държави да обединят усилията си в борбата срещу престъпността с помощта на полицейско и съдебно сътрудничество.

Шенгенската информационна система се засилва, за да осигури повече сигурност на европейците. Открийте подобренията в нашата инфографика.

 

Външни и вътрешни граници

Функционирането на правилата на Шенген беше повлияно от увеличаването на миграционните потоци в ЕС през 2015 г. и засилените опасения за сигурността, включително терористични и тежки трансгранични престъпни действия, водещи до повторно въвеждане на гранични проверки от няколко държави-членки.

Парламентът разкритикува продължаването на проверките на вътрешните граници в Шенгенското пространство в доклад, приет на 30 май 2018 г. Депутатите настояват за по-ясни условия за използването им като крайна мярка.

 

Предизвикателства и отговори на ЕС

Управлението на миграцията и сигурността на нейните външни граници е предизвикателство за Европа. До 1,83 милиона незаконни преминавания бяха открити на външните граници на ЕС през 2015 г. Въпреки че тази цифра спадна до 141 846 през 2019 г., ЕС се опитва да засили контрола си по външните граници и да се справи по-ефективно с молбите за убежище.

Тези предизвикателства предизвикаха значително развитие в политиката за управление на границите. Това включва например създаването на инструменти и агенции като Шенгенската информационна система, Визовата информационна система, Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) или нова система за регистрация на влизане и излизане на външните граници на Шенгенската зона.

Пътуващите, които не се нуждаят от виза, в бъдеще ще бъдат проверявани, преди да пристигнат в ЕС, използвайки Европейската система за информация и разрешение за пътуване (Etias), за да открият престъпници, терористи или някой друг, който представлява риск, преди да пристигнат в ЕС , Тези контроли могат да започнат още през 2021 година.

В допълнение, членовете на ЕП одобриха планове да предоставят на Агенцията за гранична и брегова охрана на ЕС постоянен корпус от 10 000 граничари до 2027 г., за да повишат сигурността на Европа.