Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Парламентът ще гласува преразглеждане на трансевропейските насоки за енергетиката

08 юли 2020 14:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 месец, брой четения: 119
Диверсифицирана и сигурна европейска енергия

Депутатите са готови да призовават за насоки за финансиране на ключови енергийни проекти и подобрени решения за съхранение, за да отговарят по-добре на амбициозните климатични цели на ЕС.

По време на пленарната сесия на юли евродепутатите ще гласуват резолюция, призоваваща за преразглеждане на насоките за финансиране на трансгранични, трансевропейски проекти за енергийна инфраструктура, за да ги приведат в съответствие с политиката на ЕС в областта на климата.

Резолюцията, приета на 18 февруари от парламентарния комитет по промишленост, изследвания и енергетика, призовава насоките за TEN-E да съответстват на целите на ЕС в областта на енергетиката и климата за 2030 г., дългосрочния й ангажимент за декарбонизация и първия принцип на енергийна ефективност.

Депутатите също така ще призоват решения за съхранение на енергия, които да помогнат за увеличаване на дела на ВЕИ в енергийния микс в ЕС. Новите технологии за акумулаторни батерии, термично съхранение и зелен водород могат да играят решаваща роля за постигане на целите, определени в целите на Парижкото споразумение и осигуряване на постоянно снабдяване с енергия.

 

Трансевропейски енергийни мрежи (TEN-E)

Трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E) имат за цел да свържат енергийната инфраструктура на страните от ЕС. Той идентифицира проекти от общ интерес, при които страните могат да работят заедно за разработване на по-добре свързани енергийни мрежи и осигурява финансиране за нова енергийна инфраструктура.

Политиката се преразглежда, за да се гарантира, че е в съответствие с целта за неутралност на климата от Европейската Зелена сделка.

 

Проекти от общ интерес

Основни трансгранични инфраструктурни проекти, свързващи енергийните системи на страните от ЕС

Проектите от този списък могат да се възползват от опростени разрешителни и правото да кандидатстват за финансиране от ЕС от Механизма за свързване на Европа

Целта е да се гарантира достъпна, сигурна и устойчива енергия за всички и да се постигне декарбонизация на икономиката в съответствие с Парижкото споразумение

Списъкът на проектите се преглежда от Европейската комисия на всеки две години

Подкрепата на ЕС за така наречените енергийни коридори или мрежи за електричество, газ, нефт, интелигентни мрежи и въглероден диоксид има за цел да свърже по-изолирани региони, като гарантира безпрепятствено доставяне на електричество и газ до всички части на ЕС. Целта е също така да се засилят трансграничните взаимовръзки, да се подпомогне интегрирането на възобновяема енергия и да се увеличи местният капацитет за съхранение.