Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Одобрена е българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

16 септември 2020 13:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 дни, брой четения: 75
Европейски парламент

Въвеждането на ограничения по вътрешните граници на държавите членки в ЕС заради коронавируса трябва да се извършва при ясни и общи критерии. Това е позицията, която ще защити България по време на заседанието на Съвета „Общи въпроси" (СОВ). Днес текстът беше одобрен от Министерския съвет.

СОВ ще се състои на 22 септември в Брюксел, като ще бъдат обсъдени мерките за координация при въвеждането на ограничения между страните от ЕС заради пандемията.

В одобрената от правителството позиция се заявява, че България винаги е подкрепяла въвеждането на ясни и обективни критерии за ограничаване на несъществените пътувания, както и постепенното премахване на ограниченията за тях в рамките на и към Европейския съюз. Становището на страната ни е, че всяка държава следва да уведоми предварително останалите членове на съюза при въвеждане на ограничения на национално ниво.

На днешното правителствено заседание беше одобрена и позицията на България за участие в неформално заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, част „Образование“, която ще се проведе на 16 и 17 септември в Оснабрюк, Германия. Председателството на Съвета ще проведе политически дебат на тема „Нов импулс за професионалното образование и обучение в Европа“.

България ще представи своя опит при организацията на обучителния процес по време на епидемичната ситуация, както и разработените мерки за провеждане на учебния процес през предстоящата учебна 2020-2021 година. Акцент ще бъде поставен върху професионалното образование и обучение. Ще бъде дадена информация също за предприетите действия от страна на правителството при евентуално преминаване към обучение в електронна среда и подпомагане на учебния процес. Ще бъдат представени и дългосрочните мерки за работа с електронни ресурси, предвидени в Плана за действие за изкуствен интелект в образованието - част от функциите на предстоящите за изграждане Центрове за високи постижения в ПОО.

По време на дебатите относно Европейската програма за уменията България ще подчертае значението на синхронизирането на политиките на национално ниво, както и необходимостта от добре насочени и финансирани мерки, които да осигурят изпълнението на целите на Програмата, в т.ч. необходимостта от мобилизиране на национални и европейски ресурси от целия използван спектър: Еразъм +, ЕСИФ и новите инструменти като Инструмента за възстановяване и устойчивост.

Правителството одобри също така позицията на България за предстоящата на 18 септември неформална видеоконференция на министрите, отговарящи за конкурентоспособността (вътрешен пазар и индустрия) на ЕС. Дневният ред на срещата включва провеждането на ориентационен дебат относно задълбочен единен пазар за стабилно възстановяване и конкурентоспособна, устойчива Европа.

Съвет Външни работи/Търговия на ЕС ще проведе неформално заседание в периода 20-21 септември в гр. Берлин, Германия. В дневния ред на заседанието са включени преглед на търговската политика на Европейския съюз, състояние на европейската стоманодобивна промишленост и процес на избор на нов Генерален директор на Световната търговска организация (СТО).

Съветът на Европейския съюз по земеделие и рибарство ще заседава на 21 септември в Брюксел. Очаква се министрите да продължат с обсъждането на Пакета за реформата на ОСП след 2020 г. По време на дискусията ще бъде обсъдена зелената архитектура, Новият модел на прилагане на политиката и системата на директни плащания. България настоява за постигане на по-амбициозен компромис по въпросите за интервенциите, които водят до икономическа и социална устойчивост на сектора - обвързаната подкрепа и преходната национална помощ.

По отношение на директните плащания, за страната ни е от съществено значение преходната национална помощ да се включи в Стратегическия план с необходимата гъвкавост. По този начин ще могат да се променят референтните периоди, като се отчита динамиката на секторите. В рамките на заседанието се очаква и Европейската комисия да запознае Съвета с актуалната информация относно свързани с търговията въпроси на селското стопанство.

Неформална видеоконферентна среща на министрите по транспорт на Европейския съюз ще се проведе на 21 септември. Основната тема на събитието е „Иновативен железопътен транспорт - свързващ, устойчив и цифров“. В рамките на три дискусионни кръга министрите ще обсъдят Берлинската декларация и въвеждането на цифровото автоматично свързване (DAC), въздействието на пандемията COVID-19 върху железопътния транспорт, както и внедряването на цифрови технологии в сектора, включително и изграждането на системи за резервации. В позицията на България се посочва, че железопътният сектор доказа своята важност в процеса на преминаване към екологосъобразен и щадящ климата транспорт и е изведен като основен приоритет в Зелената сделка.

Също така, че Европейската година на железопътния транспорт през 2021 г. ще спомогне за ускоряване на модернизирането на железниците, което е необходимо, за да се привличат повече ползватели в сравнение с по-малко устойчивите видове транспорт. В българската позиция се отбелязва още, че железопътният товарен сектор в значителна степен е успял да постигне очакванията по отношение на защитата на товарните транспортни и логистични вериги по време на пандемията.