» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Необходим е по-голям капацитет на ЕС за гражданска защита в светлината на уроците от COVID-19

17 September 2020 00:00, Stanimir Petkov
Emission of: Club of invalids-Sliven 1 month ago, number of readings: 143
"RescEU" вече подкрепи държавите-членки за спасяване на човешки животи. Сега евродепутатите искат да му дадат по-силна роля.

Парламентът призовава за подобряване на механизма на ЕС за гражданска защита, за да може ЕС да реагира по-добре на мащабни извънредни ситуации като COVID-19.

Механизмът на ЕС за гражданска защита (UCPM) успешно подкрепя държавите-членки да спасяват животи, включително по време на кризата с COVID-19, като координира и подпомага усилията за гражданска защита. Медицинско оборудване като вентилатори, лични предпазни средства, ваксини и терапевтични средства и лабораторни материали също са доставени чрез rescEU в подкрепа на националните здравни служби по време на пандемията. Точно тази седмица той беше използван за насочване на допълнителна помощ към бежанците на Лесбос, след пожара в бежанския лагер Мория.

Пандемията обаче показа също, че когато много държави-членки са засегнати едновременно от една и съща извънредна ситуация, начинът, по който се създава настоящото управление на кризи, има своите граници. Поради това Парламентът иска да засили ролята на ЕС чрез rescEU, за да гарантира, че държавите-членки не са оставени да разчитат на собствени активи и доброволна подкрепа при справяне с такива извънредни ситуации.

 

Необходими са повече и прозрачно финансиране от ЕС

В текущите преговори за бюджет на ЕС и фонд за възстановяване Парламентът подкрепи значителното увеличение на бюджета, предложено от Комисията.

Парламентът обаче иска да бъде отделена значително по-голяма сума за готовност, включително за закупуване на необходимото ново оборудване, материали и ресурси на rescEU, за да може по-добре да се помогне на държавите-членки, когато националният капацитет е преразпънат. Това би позволило да се реагира бързо и ефективно на мащабни извънредни ситуации или на събития, които се случват рядко, но имат голямо въздействие, включително спешни медицински случаи като COVID-19.

За да бъдат по-прозрачни относно използването на финансирането от ЕС, членовете на ЕП също искат да уточнят как се разпределят парите по трите стълба на механизма: превенция, готовност и реакция.

 

Можете да гледате видеоклипа от дебата тук: https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=ef75ca40-d184-5511-3f89-8934317c0e3d&date=20200914

 

Цитат

След гласуването докладчикът на Парламента Никос АНДРОУЛАКИС (SD, Гърция) заяви: „Необходима е повече солидарност в ЕС. С нашите предложения ние по-добре защитаваме и подпомагаме европейските граждани, независимо в коя държава-членка те пребивават, тъй като увеличаваме процента на съфинансиране до 100%, подобряваме действията за превенция и даваме на Комисията възможността да придобие, наеме или отдаде под наем необходимото капацитети. Парламентът е готов да започне преговорите. Искаме Механизмът да е готов да се справи не само с евентуална втора вълна от пандемия или горски пожари, но и с всяка друга природна или причинена от човека бедствие в бъдеще. "

 

Следващи стъпки

Докладът беше приет с 617 гласа „за“, 52 „против“ и 23 „въздържали се“. Сега Парламентът е готов да започне преговори с държавите-членки, за да позволи на обновения механизъм да влезе в сила до януари 2021 г.

 

Заден план

Механизмът за гражданска защита, създаден през 2013 г., първоначално имаше за цел да засили сътрудничеството с оглед подобряване на превенцията, готовността и реакцията при бедствия. Когато мащабът на извънредна ситуация надвие способността на дадена страна да реагира, тя може да поиска доброволна помощ от други държави чрез механизма.

През 2019 г. rescEU беше създаден, за да даде възможност на ЕС да оказва пряко съдействие на държавите-членки, засегнати от бедствия, когато националният капацитет е преразпънат. Нейните противопожарни самолети и хеликоптери са подкрепили държавите-членки да спасяват човешки живот в разгара на земетресения, урагани, наводнения и горски пожари и са помогнали за евакуацията на граждани на ЕС - включително над 75 000 граждани на ЕС по време на настоящата криза COVID-19. Медицинско оборудване като вентилатори, лични предпазни средства, терапевтични и лабораторни материали са предоставени чрез rescEU в подкрепа на националните здравни служби по време на пандемията.