Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Недостигът на лекарства в ЕС: причини и решения

19 септември 2020 19:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 месеца, брой четения: 191
Борба с недостига на лекарства в ЕС

Кризата със здравето Covid-19 подчерта нарастващ проблем: недостиг на лекарства и медицинско оборудване, които излагат пациентите на риск и националните здравни системи под натиск.

През април 2020 г. Европейският университетски болничен алианс предупреди, че нарастващото търсене в отделенията за интензивно лечение на някои анестетици, антибиотици, мускулни релаксанти и лекарства, използвани по начин, за който първоначално не са били одобрени за лечение на Covid-19, може да означава изчерпване на запасите.

Намаленото производство, логистичните проблеми, забраните за износ и складирането поради здравната криза допълнително увеличиха риска от затруднения.

На 17 септември Парламентът прие резолюция, призоваваща ЕС да стане по-самодостатъчен по здравни въпроси чрез осигуряване на доставки, възстановяване на местното производство на лекарства и осигуряване на по-добра координация в ЕС на националните здравни стратегии.

 

Какво причинява недостиг на лекарства?

Между 2000 и 2018 г. недостигът в ЕС се е увеличил 20 пъти и според бележка на Европейската комисия нараства за широко използваните основни продукти.

 

Какви решения предлага Парламентът?

В резолюцията евродепутатите приветстват новата здравна програма на ЕС EU4Health, целяща да направи лекарствата и медицинското оборудване по-достъпни и призовава за засилване на фармацевтичното производство в Европа и определяне на минимални стандарти за качество на здравеопазването.

 

Те също искат да:

въвеждане на финансови стимули за насърчаване на производителите на активни фармацевтични съставки да намират местоположение в Европа и да проверяват преките чуждестранни инвестиции в производствения завод,

създаване на резерв на ЕС за лекарства от стратегическо значение, който да функционира като спешна европейска аптека, намалявайки риска от недостиг

обмен на най-добри практики в управлението на акции

увеличаване на съвместните доставки на лекарства от ЕС

улесняват движението на лекарства между държавите-членки на ЕС

Парламентът вече призова за по-добра проследимост на разходите за научноизследователска и развойна дейност, публичното финансиране и пазарните разходи, за да направят лекарствата по-достъпни в резолюция, приета през 2017 г.

Комисията издаде насоки за справяне с недостига поради избухването на коронавирус през април. Той призова страните от ЕС да премахнат забраните за износ и да избягват складирането; увеличаване и реорганизиране на производството; осигурете оптимално използване в болниците чрез преразпределяне на запасите; помислете за алтернативни лекарства; и оптимизиране на продажбите в аптеките.

 

Фармацевтична стратегия на ЕС

Резолюцията призовава Комисията да разгледа въпроса за наличността на лекарства, достъпността и достъпността, както и зависимостта от вноса в предстоящата фармацевтична стратегия на ЕС.