Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ПРЕДСТОЯЩО: ТЕАТЪР „ЦВЕТЕ” ЩЕ ГОСТУВА НА ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ

11 октомври 2020 08:23, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 2 седмици, брой четения: 376
Тетър Цвете

На 13 октомври в Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ ще гостува театър „Цвете“. От 11.00 ч. в залата на Военния клуб за училищната общност на ПХГ „Дамян Дамянов“ е предвидено представлението на „Цветни сенки“, в което театралната игра е и иновативно неформално здравно обучение на младите зрители, насочено към предотвратяване на употребата на наркотични вещества и свързания с това риск от заразяване с ХИВ. След представлението екипът на театър „Цвете“ кани директори на училища, учители, ръководители на ученически театрални трупи, социални работници и журналисти в 12.30 часа в мултимедийната зала на хуманитарната гимназия на среща-разговор за представяне на проекта. След срещата предстоят първите творчески контакти на младите театрали хуманитаристи с екипа на театър „Цвете“.

„Цвете“ е неправителствена организация, в която има професионални актьори, режисьори, психолози и доброволци. Вече 27 години те прилагат в работата си новаторски за България интерактивни театрални техники, които помагат на деца и младежи да опознаят и приемат себе си и другите, провокират личностното им развитие и окуражават позитивното им включване в обществения живот.

Една от формите е форум театърът – театрална игра, в която проблемът бива показан в неразрешена форма. Публиката, която е и участник в представлението, е поканена да предложи и изиграе решения, като при преиграването на представлението зрител влиза в ролята на потърпевшия в избран от него момент и променя поведението му по удачен според него начин. Форум театърът предоставя на зрителите невероятния шанс да изпробват в безопасна среда различни модели на поведение в евентуални проблемни житейски ситуации. Театралната трупа „Опит за летене“ на хуманитарната гимназия е включена в проекта на организацията „Упражнявай правата си със знания и творчество”, който се подкрепя финансово от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на този проект, в който участват още четири училища от различни райони на страната, е разработване и прилагане на образователни инструменти за обучение по правата на човека. Предстои период на съвместна работа на трупата на ПХГ“Дамян Дамянов“ с актьорите от театъра Таня Йоргова и Явор Костов, която включва и два творчески лагера в Чепеларе.

Снимки

Тетър Цвете-2Тетър Цвете-3Тетър Цвете-4Тетър Цвете-5Тетър Цвете-6Тетър Цвете-7Тетър Цвете-8