» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Намалял е и броят на реализираните нощувки в област Сливен

19 November 2020 12:21, Lyudmila Kalapchieva
Emission of: Tuida News 3 months ago, number of readings: 209
Реализирани нощувки в местата за настаняване  в област Сливен по месеци

По данни на Националния статистически институт през септември 2020 г. на територията на област Сливен са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през септември 2020 г. в област Сливен е 6 715, като е намалял с 32.2% в сравнение със септември 2019 година. Реализираните нощувки от български граждани са 6 056 и също са намалели с 30.1% спрямо същия месец на предходната година. Намалял е и броят на реализираните нощувки от чужденци с 46.9%, спрямо септември 2019 година. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от Турция - 153, Румъния - 117 и Италия - 97.

 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2020 г. в област Сливен е 11.4%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя е намаляла с 5.2 процентни пункта.

През септември 2020 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 3 971 и е намалял с 30.4% спрямо септември 2019 година. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 93.3%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през септември 2020 г. са с 62.0% по-малко спрямо същия месец на 2019 година. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от Турция - 49, Румъния - 45 и Франция - 22 лица.

Приходите от нощувки в област Сливен през септември 2020 г. са 267 284 лв. и са намалели с 30.5% спрямо септември 2019 година.

 

Методологични бележки

 

В статистическото изследване на местата за настаняване се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощията в експлоатация са получени чрез събиране на броя на леглата за всеки ден на отчетния период, през който те са били разкрити, независимо от това дали са били заети, или не.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.