Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Българите се чувстват по-оптимистични по отношение на пандемията на COVID-19 от средния европейски гражданин

20 ноември 2020 21:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 дни, брой четения: 102
Европейски парламент

Днес Европейският парламент публикува пълните резултати от третото си социологическо проучване за тази година относно възгледите на европейските граждани за коронавирусната криза и Европейския съюз. Въпреки че 50% от европейците отново отчитат "несигурността" като ключово емоционално състояние поради негативното икономическо въздействие на пандемията, тази анкета показва, че повече хора имат положително мнение за ЕС в сравнение с пролетта. В България делът на респондентите, които изпитват несигурност, е под средния за ЕС 38%, докато 42% от тях - дял, надхвърлящ средния за ЕС, изразяват надежда за подобряване на ситуацията.

С нарастващия брой граждани на ЕС, които се чувстват несигурни за своето бъдеще, две трети от анкетираните (66%) са съгласни, че ЕС трябва да има повече правомощия за справяне с пандемията. В България 70% от анкетираните са съгласни с това твърдение. По същия начин мнозинството от анкетираните в ЕС (54%) вярват, че Съюзът трябва да разполага с повече финансови ресурси, за да се справи с последиците от пандемията. 51% от анкетираните в България споделят същото мнение.

Изключително важно е за гражданите на ЕС средствата от ЕС да се разпределят само за онези държави-членки, които имат функционираща съдебна система и силно зачитат общите европейски демократични ценности. Повече от три четвърти от анкетираните (77%) са съгласни, че ЕС трябва да предоставя средства на държавите-членки само ако техните правителства спазват върховенството на закона и демократичните принципи. Българските респонденти са на същото мнение и дори надхвърлят своите привърженици в ЕС с един процент, със 78%.

Според европейските граждани основният приоритет в разходите трябва да бъде общественото здраве (54%), последвано от икономическо възстановяване и нови възможности за бизнес (42%), изменението на климата и опазването на околната среда (37%), както и заетостта и социалните въпроси (35%). За българските респонденти приоритетните теми са общественото здраве (53%), образованието и културата (49%), икономическото възстановяване и новите възможности за бизнес (48%) заетостта и социалните въпроси (37%).

Отношението към ЕС стана по-положително, отколкото беше съобщено в първото проучване през април / май тази година. Делът на респондентите, които поддържат позитивното си отношение към ЕС, непрекъснато се е увеличил от само 31% през април 2020 г. до 41%, според настоящото проучване. В България 38% от анкетираните са положителни, което представлява увеличение с 3 процентни пункта в сравнение с предишното проучване.

Въпреки това мнозинството от респондентите в ЕС все още са недоволни от нивото на солидарност или дори липсата на такава между държавите-членки. Около половината от анкетираните на европейско ниво (49%) заявяват, че са доволни от мерките, предприети от техните правителства срещу пандемията COVID-19 до момента, докато в същото време подобен дял (48%) ги определя като „незадоволителни“ . Докладите станаха по-отрицателни в сравнение с последното проучване, отбелязвайки спад в удовлетвореността от правителствените мерки. 32% от респондентите в България одобряват предприетите от правителството мерки, като 64% ​​от тях са на противоположно мнение.

На общоевропейско ниво повече от една трета от анкетираните (39%) казват, че пандемията COVID-19 вече е оказала влияние върху личните им доходи, като 53% от тях дават същия отговор в България. Други 27% от анкетираните във всички държави-членки заявиха, че очакват отрицателно въздействие върху техните финанси в бъдеще.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: sliven.net