Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Как да насърчаваме устойчивото потребление

23 ноември 2020 18:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 месеца, брой четения: 124
Трябва да е по-лесно и по-евтино да ремонтирате продукти

Членовете на Европейския парламент ще призовават за нови мерки за насърчаване на културата на поправка и повторна употреба и ще подкрепят бизнеса втора ръка и местните сервизи.

На 23 ноември евродепутатите ще обсъдят какви конкретни стъпки трябва да бъдат предприети за насърчаване на устойчивото потребление на европейския единен пазар, включително „правото на ремонт“, като улесни и по-евтино за потребителите да ремонтират продукти.

Дейвид Корман, евродепутатът, който отговаря за този въпрос, заяви: „Трябва да сложим край на преждевременното остаряване на продуктите, като го включим в черния списък на нелоялните търговски практики и като направим продължителността на правните гаранции пропорционална на прогнозния им живот; установяване истинско право на ремонт; и гарантиране на ясна и последователна информация за трайността и ремонтируемостта на продуктите със задължително етикетиране. И накрая, трябва да се възползваме от новите технологии, за да ускорим установяването на кръгова икономика. "

 

Защо насърчаването на устойчивото потребление е важно?

Корман, френски член на групата на Зелените / EFA, отбелязва в своя доклад за по-устойчив единен пазар, че през 2019 г. екологичният отпечатък на ЕС вече е надхвърлил капацитета на екосистемите на планетата на 10 май, който е известен като Ден на изстрела на ЕС. Това означава, че ако всички консумират толкова, колкото хората в ЕС, ще ни трябват 2,8 планети Земя.

В докладите се казва още, че настоящата система от вградени в продуктите остарялост и липса на достъп до резервни части, информация за гаранции и възможности за ремонт подтиква хората да купуват нови артикули, вместо да ги ремонтират. Около 59% от потребителите не знаят, че законовият минимален гаранционен срок в ЕС е две години.

 

Научете повече за значението и ползите от кръговата икономика: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/circular-economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits

 

Отношението на европейците към повторното използване и поправка в брой

Също така е съвсем ясно, че има обществено търсене на устойчивост. Според проучване на Евробарометър 77% от европейците се опитват да ремонтират предмети, преди да ги заменят, а проучването на поведението на Европейската комисия за 2018 г. казва, че потребителите са три пъти по-склонни да купят продукт, ако той е етикетиран като издръжлив и ремонтируем.

Около 79% от гражданите на ЕС казват, че от производителите на цифрови устройства трябва да се улесни поправката или подмяната на отделни части.

 

 

Вижте факти и цифри за управлението на отпадъците в ЕС: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/circular-economy/20180328STO00751/eu-waste-management-infographic-with-facts-and -фигури

 

Как евродепутатите искат да постигнат устойчиво потребление?

Докладът за устойчив единен пазар призовава за истинско „право на ремонт", което означава, че ремонтите трябва да бъдат лесни и достъпни. Членовете на ЕП искат по-добър достъп до информация за ремонтите, насърчаване на ремонта на жилища, подкрепа за местни, независими сервизи и гаранция за те също така искат да разрешат въпроса с правата на интелектуална собственост, които оставят правото на ремонт само с дизайнер или дистрибутор.

 

Освен това те призовават за законодателство относно етикетирането, което да посочи трайността и ремонтоспособността на даден продукт

Евродепутатите също искат да популяризират култура на повторно използване. Ако потребителите се доверяват на вече притежавани продукти, те се нуждаят от прозрачност, както и от гаранции, удостоверяващи състоянието на продуктите. Те приветстват бизнес модели, базирани на наемане, но предлагат те да бъдат внимателно проучени, за да се гарантира тяхната дългосрочна жизнеспособност.

Членовете предполагат, че цифровите технологии могат да се използват за насърчаване на устойчив пазар чрез създаване на обща база данни и продуктов паспорт за по-добро проследяване на продуктите и техните части по цялата верига на стойността; обмен на информация между производители и потребители; и по-ефективен надзор на пазара.

Необходим е подходящ анализ, за ​​да се прецени дали дадена технология е екологична за целия си жизнен цикъл, от извличането на суровини и повторната употреба на вторични суровини до преработката в края на жизнения цикъл, включително производство, транспорт и употреба.

Те също така отбелязват възможността за възстановителен ефект, който се появява, когато повишаването на ефективността прави продукта или услугата по-евтини, като по този начин се повишава производството и потреблението.

Докладите призовават публичните институции, които представляват 16% от брутния вътрешен продукт на ЕС, да дадат пример, като дават приоритет на малките, местни и устойчиви компании в публичните търгове.

Членовете на Европейския парламент искат и по-отговорна реклама, включително правила, които да обхващат извличането на лични данни за персонализирани реклами и екологично миене, когато компаниите създават впечатлението, че даден продукт е по-екологичен, отколкото е в действителност.