Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Как Парламентът иска да сложи край на бездомността в ЕС

24 ноември 2020 18:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 месеца, брой четения: 134
Няма официални данни за бездомността в ЕС, но се изчислява, че около 700 000 души спят в Европа

Европейският парламент иска да сложи край на бездомността в ЕС до 2030 г. Разберете какви мерки призовава.

В резолюция, приета на 24 ноември, членовете на Европейския парламент призовават ЕС и неговите държави-членки да спрат бездомността до 2030 г. Те се застъпват за европейска рамка от национални стратегии и призовават държавите от ЕС да декриминализират бездомността и да продължат да набират средства за справяне с проблема.

 

Защо бездомността е важен въпрос

Парламентът отбелязва, че жилищата са основно човешко право, но всяка вечер над 700 000 души спят грубо в Европа, което е увеличение от 70% през последните 10 години.

Кризата Covid-19 излага на бездомни хора допълнителен риск, тъй като те непропорционално страдат от лошо здраве и нямат достъп до хигиена и здравни грижи. С настоящата икономическа рецесия и загуби на работни места, нивото на бездомност може да се увеличи.

Бездомните хора често са обекти на престъпления от омраза и насилие, включително социална стигматизация. Профилите на бездомните в Европа се променят, като на улиците стават все повече деца, мигранти, малцинства, жени и семейства.

 

Решенията на Парламента за бездомността

Парламентът призовава страните от ЕС да:

осигуряват равен достъп до обществени услуги като здравеопазване, образование и социални услуги

подкрепа за интеграцията на бездомните на пазара на труда чрез програми за заетост, обучение и персонализирани схеми

осигуряват постоянен достъп до приютите за спешни случаи в краен случай (в допълнение към мерките за превенция и подкрепа)

работа по обща дефиниция, подобрено събиране на данни и съгласувани индикатори, за да може по-добре да се разбере и оцени степента на проблема

Освен това Парламентът призовава страните от ЕС да приемат принципа „жилищни ели“, вече успешно въведен от няколко държави. Противно на по-„традиционните“ подходи, моделът „първо жилище“ се стреми да премести бездомниците в постоянно жилище възможно най-бързо, преди да се заеме с други въпроси.

 

Липсата на достъпни жилища е нарастващ проблем

Въпреки съществените различия между страните от ЕС, липсата на достъпни жилища е нарастващ проблем, като цените на жилищата се покачват с 5,2% в ЕС през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г.

Това е проблем за собствениците или наемателите с ниски доходи: През 2018 г. почти 38% от домакинствата в риск от бедност са похарчили над 40% от разполагаемия си доход за жилище, в сравнение с 10,2% от общото население на ЕС.

Парламентът също така работи по предложения за достойни, достъпни жилища и приобщаващи пазари на жилища.