Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Потребителите от ЕС скоро ще могат да защитават правата си колективно

24 ноември 2020 18:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 месеца, брой четения: 135
Европейски парламент

Днес Парламентът одобри нов закон, който ще позволи на групи потребители да обединят усилията си и да започнат колективни действия в ЕС.

Новите правила въвеждат хармонизиран модел за представителни действия във всички държави-членки, който гарантира, че потребителите са добре защитени срещу масово увреждане, като същевременно осигуряват подходящи предпазни мерки за избягване на неправомерни съдебни дела.

Всички държави-членки трябва да въведат поне един ефективен процесуален механизъм, който позволява на квалифицирани образувания (напр. Потребителски организации или публични органи) да завеждат дела пред съда с цел разпореждане (прекратяване или забрана) или обезщетение (обезщетение). Това законодателство има за цел да подобри функционирането на вътрешния пазар чрез спиране на незаконните практики и улесняване на достъпа до правосъдие за потребителите.

 

Повече права за потребителите и предпазни мерки за търговците

Европейският модел за групови действия ще позволи само на квалифицирани субекти, като потребителски организации, да представляват групи потребители и да водят дела пред съдилища вместо адвокатски кантори.

За да заведат трансгранични искове пред съда, квалифицираните организации ще трябва да спазват същите критерии в целия ЕС. Те ще трябва да докажат, че имат определена степен на стабилност и могат да демонстрират своята публична дейност и че са организация с нестопанска цел. За вътрешни действия предприятията ще трябва да отговарят на критериите, определени в националното законодателство.

Правилата също така въвеждат силни предпазни мерки срещу неправомерни искове, като се използва принципът „губещият плаща“, който гарантира, че победената страна плаща разходите за производството на успешната страна.

За по-нататъшно предотвратяване на злоупотреби с представителни действия трябва да се избягват наказателни щети. Квалифицираните субекти следва също да установят процедури за избягване на конфликт на интереси и външно влияние, а именно ако те се финансират от трета страна.

Колективни искове могат да бъдат заведени срещу търговци, ако те твърдят, че са нарушили законодателството на ЕС в широк кръг области като защита на данните, пътувания и туризъм, финансови услуги, енергетика и телекомуникации.

И накрая, директивата обхваща и нарушения, които са спрени преди предявяването или приключването на представителния иск, тъй като практиката все още трябва да бъде забранена, за да се предотврати нейното повторение.

 

Цитат

Докладчикът Geoffroy Didier (EPP, FR) каза: „С тази нова директива намерихме баланс между по-голяма защита на потребителите и предоставяне на юридическата сигурност, от която се нуждаят. Във време, когато Европа е подложена на строги изпитания, ЕС демонстрира, че може да осигури и да се адаптира към новите реалности, да защити по-добре своите граждани и да им предложи нови конкретни права в отговор на глобализацията и нейните ексцесии “.

 

Следващи стъпки

Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването й в Официален вестник на ЕС. След това държавите-членки ще разполагат с 24 месеца, за да транспонират директивата в националните си закони, и допълнителни шест месеца, за да я прилагат. Новите правила ще се прилагат за представителни искове, предявени на или след датата на прилагането му.

 

Заден план

Директивата за представителното действие, представена през април 2018 г. от Европейската комисия, беше съгласувана от преговарящите от ЕП и министрите на ЕС през юни 2020 г. Законопроектът, който е част от Новия договор за потребителите, идва в отговор на скорошна поредица от скандали, свързани до нарушения на правата на потребителите от мултинационални компании. В някои държави-членки потребителите вече могат да започват колективни искове в съдилищата, но сега тази опция ще бъде достъпна във всички страни от ЕС.

Източник: https://www.europarl.europa.eu/
Снимка: sliven.net