Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Българи измислиха система за наблюдение на язовирите чрез изкуствен интелект

11 януари 2021 09:19, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 седмица, брой четения: 120
Българи измислиха система за наблюдение на  язовирите чрез изкуствен интелект

Екип от българи, който се ръководи от бизнесмена Красимир Владимиров измислиха „Електронна система за непрекъснато наблюдение, прогноза и контрол на количеството и качеството на водата в язовири, реки, сондажи и водопреносни мрежи“. Тя вече е патентована в България и в Европейския съюз. Системата получава и анализира информация от група датчици и камери, които са разположени в зоната на наблюдаваните обекти. „Анализът се извършва от мощна компютърна конфигурация и разработеният от нас специализиран софтуер, който е базиран на изкуствен интелект (АI)“, заяви Красимир Владимиров. Захранването на всички компоненти се извършва от фотоволтаични панели и акумулаторни батерии, което позволява независима работа на системата 24 часа/365 дни в годината, при всякакви метеорологични условия.

Датчиците позволяват следене и анализ на разтворения кислород, киселинност, мътност, радиоактивност, тежки метали, пестициди и други заложени параметри. Освен това чрез друга група датчици се следи налягането във водопреностната мрежа и се регистрират моментално всички пробиви (течове) в мрежата. Използването на фотоволтаични панели, електрически тласкащи помпи от ново поколение и датчиците за контрол на качеството и количеството позволяват чрез изкуствения интелект, да се експлоатират всички сондажи и повърхностни водоизточници. Това е практически безплатно след изграждане на системата, което ще доведе до значително снижаване на себестойноста на водата, а от там и до значителни печалби на ВиК дружествата, които могат да се реинвестират в поетапната подмяна на остарялата инфраструктура в България, подчерта Владимиров. Той допълни, че това ще доведе до голямо намаляне на загубите на питейна и битова вода.

Системата изготвя непрекъснато краткосрочни и дългосрочни прогнози за количествата вода, необходими за питейни битови и промишлени нужди чрез сравняване на прогнозните количества вода, необходима за съответния регион. Тя може да анализира данните от системата, от метереологична станция, разположена в наблюдавания язовир, както и метерологичните данни постъпващи от БАН и европейски метеорологични институти. Тези анализи и прогнози позволяват да се избегнат състоянията на “пълно източване“ или „високи води“ при различни метеорологични условия. Системата ще позволи язовирите да се използват повече като изравнител и допълващ водоизточник , а не като единствен такъв, каза Красимир Владимиров.

„От години разработваме системата за водните корита, за тяхното облагородяване и предпазване от тяхното източване и суша“, допълни той. Предстои да бъде предложена на държавата и общини, които имат водни проблеми, както и на ВиК дружества.