Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Covid-19: как ЕС може да помогне на малкия бизнес

14 януари 2021 14:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 месеца, брой четения: 171
Работник в малка фирма в Португалия © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Малките компании са силно засегнати от кризата Covid-19. Евродепутатите вярват, че ЕС може да помогне, като облекчи изискванията и подкрепи тяхната устойчивост.

В доклад, приет през декември, Парламентът се застъпи за мерки в подкрепа на малките и средните предприятия (МСП) при справяне с кризата и двойните предизвикателства на цифровизацията и декарбонизацията.

 

Защо малките и средните предприятия имат значение

МСП представляват гръбнака на икономиката: те представляват 99% от бизнеса в ЕС с 24 милиона малки и средни предприятия в ЕС. Те са генерирали повече от половината от брутния вътрешен продукт на ЕС, като са били наети около 100 милиона работници преди началото на пандемията. Европейският съюз трябва да им помогне да преживеят кризата Covid-19.

Докладът на Парламента през декември подчерта необходимостта от актуализиране на стратегията на Европейската комисия за МСП в светлината на пандемията, тъй като Комисията я публикува на 10 март 2020 г., ден преди Световната здравна организация да издаде предупреждение за пандемия Covid-19.

Някои от предложенията на Комисията са насочени към увеличаване на достъпа на МСП до пазари извън ЕС и разширяване на схемата „Еразъм за млади предприемачи“, която позволява на амбициозните предприемачи да се учат от опитни бизнесмени от цял ​​свят.

Депутатите призовават също така да се приведе в съответствие стратегията за МСП с Индустриалната стратегия, Европейската стратегия за данни и Европейската зелена сделка, за да се включат и подкрепят активно всички МСП в прехода към по-зелена и цифрова Европа. Малкият бизнес е от съществено значение за конкурентоспособността и просперитета на Европа, индустриалните екосистеми, икономическия и технологичен суверенитет и устойчивостта на външни шокове.

Секторите като туризъм, хотелиерство, култура, творчество, транспорт, търговски панаири и събития, които в голяма степен се състоят от МСП, са най-силно засегнати от кризата Covid-19.

 

Нужда от по-малко бюрокрация

Малките и средни предприятия се нуждаят от повече ресурси, за да преодолеят сложните бюрократични изисквания. Излишъкът на административна и регулаторна тежест пречи на способността им да процъфтяват, казаха евродепутатите, които призоваха за създаване на стратегия на ЕС с конкретни и обвързващи цели за по-добро регулиране и опростяване.

Прекомерната административна тежест засяга потенциала за растеж на МСП в целия Съюз. Административните процедури представляват голямо предизвикателство за 78% от МСП, според бизнес проучването на Eurochambres за 2019 г.

Сложните формалности затрудняват МСП, особено микропредприятията, да получат финансиране за основното си функциониране. Депутатите изразиха загриженост относно трудностите при получаването на финансиране от Европейската инвестиционна банка, поради което те призоваха за временно облекчаване на правилата на ЕС за държавна помощ.

 

Фокус върху иновациите и достъпа до пазара

Парламентът също така иска МСП да бъдат взети предвид при инвестициите за иновации. Това включва необходимостта от разработване на пилотни инициативи за ускоряване на възприемането от МСП на решения за електронна търговия, тъй като пандемията тласна малките предприятия към цифрови бизнес модели. Досега само 17% от МСП са интегрирали успешно цифровите технологии в бизнеса си. Те се нуждаят от подкрепа, за да използват възможностите за иновации и да максимизират синергията с програмите на ЕС.

Евродепутатите призовават Комисията и страните от ЕС да инвестират в икономиката на данни, изкуствения интелект, интелигентното производство, Интернет на нещата и квантовите изчисления и да осигурят силен компонент на МСП в тези области.

В момента около 600 000 МСП изнасят извън ЕС. Евродепутатите казват, че тези предприятия ще подобрят своята конкурентоспособност само ако бъдат подкрепени както на местно, така и на международно ниво.