Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Този месец три деца, изоставени от родителите си, са настанени при приемни родители в Ямбол

22 януари 2021 14:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 месец, брой четения: 139
........................................................

Към настоящия момент новите настанявания на деца в приемни семейства в Ямбол са три. Децата са на възраст от 0 до 3 години, като двете са новородени. Най-честият аргумент на родителите е невъзможност да се справят с грижите за тях поради липса на постоянни доходи, намерение да заминат в чужбина и нежелана бременност. Нито едно от децата не е „отнето“ от социалните работници, а е изведено поради категорично нежелание на родителите да полагат грижи за него. Децата са в добро здравословно състояние и приемните родители им осигуряват спокойна семейна среда, грижи и индивидуално внимание. Понастоящем в община Ямбол има 10 утвърдени професионални приемни семейства, като в 8 от тях са настанени 8 деца в риск.

Приемните семейства предоставят услугата приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“ на базата на сключено споразумение между Община Ямбол и Агенция за социално подпомагане. Проектът беше удължен до 31. 12. 2021 година.

От началото на проекта през 2015 година до сега, в приемна грижа в цялата страна са обхванати над 5 700 деца. Според единодушното мнение на експертите по закрила на детето приемната грижа е най-добрата алтернатива за дете, което не може да бъде настанено при близки. Самият проект „Приеми ме 2015“ е окачествяван като един от най-успешните по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

Към края на 2020 г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта „Приеми ме 2015“ в 147 общини партньори, са 1 759. Това показват данните от анализ на Националния екип за организация и управление на проекта за изминалата 2020 г. За тези 5 години процедурите по нови настанявания са за 4010 деца, а общият брой деца, настанени по проекта, е почти 6000, показва още обобщеният преглед по наблюдаваните показатели.

Изводът, който се налага е, че приемната грижа няма алтернатива в грижата за дете в риск, защото му дава възможност за пълноценно развитие в семейна среда.

Снимки

........................................................