Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ЕС се бори с пандемията по правилния начин, но е необходима реформа, показва ново проучване

12 февруари 2021 08:59, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 2 месеца, брой четения: 133
Европейският парламент

Увеличение с десет процентни пункта на броя на гражданите, изразили положително мнение за ЕС (50%) в сравнение с есента на 2019 г.

48% от анкетираните искат борбата срещу бедността и социалните неравенства да е на първо място в дневния ред на Парламента

63% от анкетираните искат Европейският парламент да играе по-важна роля в бъдеще

Пандемията от COVID-19 затвърди убежденията на гражданите, че Европейският съюз е на прав път при разработването на ефективни решения за справяне със заразата и ефектите от нея.

 

В края на 2020 г. повече респонденти оцениха положително отговора на здравната криза на ниво ЕС в сравнение с предприетите действия в собствената им държава. Почти трима от четирима респонденти (72% средно за ЕС и 68% за България) смятат, че планът за възстановяване на ЕС ще позволи на икономиката на тяхната страна да се възстанови по-бързо от негативните ефекти вследствие на пандемията от коронавируса.

 

Ново проучване, поръчано от Европейския парламент и проведено между ноември и декември 2020 г. от Кантар, установява увеличение с десет процентни пункта на броя на гражданите, изразили положителни нагласи към ЕС (50%) в сравнение с есента на 2019 г., като за България делът им достига до 59%. 66% от анкетираните в ЕС (61% за България) са оптимисти за бъдещето на Европейския съюз.

 

Все пак очакванията за личното благосъстояние остават песимистични в контекста на продължаващата пандемия: 53% от респондентите в ЕС смятат, че икономическата ситуация в тяхната страна след една година ще бъде по-лоша от сегашната. В България такова е мнението на 55% от анкетираните. Едва всеки пети респондент (21%) вярва, че националната икономическа ситуация ще се подобри през следващата година, като в България делът на хората, които изразяват оптимизъм по този въпрос, е едва 13%. Повече от половината от респондентите (52%) в ЕС очакват техните индивидуални условия на живот след една година да бъдат същите каквито са днес, като за България делът им е 40%. Една четвърт от анкетираните (24%) в ЕС смятат, че след една година личните им условия за живот дори ще се влошат, като в България повече от една трета от хората (35%) подкрепят това мнение. 21% от респондентите в ЕС очакват, че условията им за живот биха били по-добри през следващата година, докато делът им в България е едва 15%.

 

Вероятно повлияни от тези предполагаеми последици, гражданите формулират нов основен политически приоритет за Европейския парламент: 48% от респондентите искат борбата срещу бедността и социалните неравенства да бъде на челно място в дневния ред, като за България такъв отговор дават 61% от анкетираните. Това е основен приоритет за почти всички държави членки на ЕС, с изключение на Финландия, Чехия, Дания и Швеция, където борбата срещу тероризма и престъпността е на първо място. Българите поставят този приоритет на трето място с дял от 36% (средно за ЕС този показател е 35%, също на 3-то място), веднага след нуждата от предоставяне на достъпна храна за гражданите и справедлив стандарт за живот на земеделските стопани (37%). Общо за ЕС следват по важност мерките за осигуряване на качествено образование за всички (33%), както и за опазване на околна среда (32%), като данните за България сочат, че за 31% от анкетираните достъпът до качествено образование е най-приоритетен, а за 24% от тях това е опазването на околната среда. С дял от 35% друг приоритет, който е особено важен за българските респонденти, са мерките, целящи пълна заетост в държавите членки, като нивото му за България е с 14 процентни пункта повече от средното ниво в ЕС (21%).

 

Подобни промени се наблюдават и по отношение на приоритизирането на основните ценности, които Европейският парламент трябва да защитава според гражданите. Защитата на правата на човека в световен мащаб (51% за ЕС и 48% за България) и равенството между мъжете и жените (42% за ЕС, докато делът за България е 24%) остават от първостепенно значение. Солидарността между държавите членки е посочена на трето място в ЕС с 41%, докато делът на българските респонденти, подкрепящи този приоритет, е 54%, което го поставя на първо място в страната. Преди една година общата подкрепа за солидарността в ЕС беше 33%. За българските респонденти свободата на словото е на трето място по важност с 36%, което е с 2 процентни пункта по-ниско от средното за Европа (38%).

 

Пандемията и други глобални предизвикателства, като извънредната ситуация с изменението на климата, допринасят към призива на гражданите за нуждата от фундаментална реформа в ЕС. 63% от респондентите в ЕС (55% в България) искат Европейският парламент да играе по-важна роля в бъдеще, което представлява увеличение от 5 процентни пункта (6 за България) в сравнение с есента на 2019 г.

 

И докато в края на миналата година положителните нагласи към ЕС са се повишили, призивите за промяна също се увеличават: само 27% от европейците (35% от българите) подкрепят ЕС в настоящия му облик, а 44% (34% за България) „по-скоро подкрепят ЕС“, но биха желали да бъдат направени промени. На общоевропейско ниво 22% от анкетираните „са по-скоро скептични към ЕС, но има шанс да променят мнението си, ако бъде осъществена радикална реформа“, като данните за България са идентични – 20% от респондентите са дали такъв отговор.

 

Председателят на Европейския парламент Давид Сасоли заяви: „Посланието на настоящото проучване е ясно: европейските граждани подкрепят Европейския съюз и смятат, че това е точното място за търсене на общи решения за справяне с кризата. Независимо от това е очевидно, че гражданите искат реформа на ЕС. Ето защо трябва да дадем началото на Конференцията за бъдещето на Европа възможно най-скоро".