Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Важно!

13 април 2021 19:02, Ирена Митева (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди 2 години, брой четения: 842

Уважаеми родители, на 13 април 2021 година ще бъдат публикувани резултатите от класирането за прием на децата в детската градина. В срок до 21 април 2021 година родителите на класираните деца ще трябва да потвърдят приема в детската градина, в която е класирано детето.

Всички посочени в заявлението критерии трябва да бъдат актуални и потвърдени чрез съответните документи. При установени несъответствия детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.

Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия номер, с който са участвали в класиране и могат да кандидатстват в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.

Ако заявителят не желае детето му да посещава детската градина, в която е класирано, той се отказва от приема като не записва детето, губи входящия си номер и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление за прием.

За справки и въпроси 0879251876

Детска градина "Детски рай"