Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Конференция за бъдещето на Европа: стартиране на многоезичната цифрова платформа

19 април 2021 16:50, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 2 седмици, брой четения: 88
Бъдещето е в твоите ръце

Сърцевината на Конференцията, представена днес от съпредседателите на Изпълнителния съвет, ще позволи на гражданите да участват в изграждането на бъдещето на Съюза.

 

Изпълнителният съвет на Kонференцията за бъдещето на Европа, съставен от представители от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, стартира многоезичната цифрова платформа за Kонференцията за бъдещето на Европа, като приканва всички граждани на ЕС да допринесат за оформянето на собственото си бъдеще и това на Европа като цяло. Платформата е достъпна на 24 езика, което позволява на гражданите от целия Съюз да споделят и обменят идеи и мнения посредством онлайн събития.

 

Съвместното председателство на Конференцията приветства стартирането на платформата.

 

Председателят на Европейския парламент Давид Сасоли заяви: „Платформата представлява ключов инструмент, чрез който се осигурява възможност на гражданите да участват и да изразяват мнението си относно бъдещето на Европа. Трябва да сме сигурни, че гласът им ще бъде чут и че те ще имат роля в процеса по вземане на решения, независимо от пандемията от COVID-19. Европейската демокрация — представителната демокрация и демокрацията на участието — ще продължи да функционира независимо от всичко, тъй като общото ни бъдеще го изисква.“

 

Министър-председателят на Португалия Антониу Коща, от името на Председателството на Съвета на ЕС, заяви: „Дойде моментът нашите граждани да споделят активно най-големите си тревоги и идеи. Тази дискусия не би могла да се случи в по-подходящ момент. Сега трябва да се подготвим, за да излезем още по-силни от кризата и да бъдем готови за бъдещето, когато преодолеем пандемията. Надяваме се да продължим да градим заедно Европа на бъдещето — една по-справедлива, по-екологична и по-цифровизирана Европа, която отговаря на очакванията на нашите граждани.“

 

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Здравеопазването, изменението на климата, качествените и устойчиви работни места в една все по-цифровизирана икономика, състоянието на нашите демократични общества: приканваме европейците да споделят мнението си, да изразят тревогите си и да ни кажат в каква Европа искат да живеят.

 

Благодарение на тази гражданска платформа предоставяме възможност на всеки да допринесе за изграждането на бъдещето на Европа и да общува с други хора от целия континент. Това е чудесна възможност за виртуално обединяване на европейците. Включете се в дебата! Заедно можем да изградим бъдещето, което искаме за нашия Съюз.“

 

Конференцията за бъдещето на Европа представлява безпрецедентнo, откритo и приобщаващo упражнение по съвещателна демокрация. Нейната цел е да даде по-голяма възможност на хората от всички сфери на живота в цяла Европа да изразят какво очакват от Европейския съюз, което впоследствие да спомогне за определянето на бъдещата посока и политики на ЕС.

 

Съвместното председателство се ангажира да предприеме последващи действия във връзка с резултатите от Конференцията.

 

Контекст

 

Многоезичната цифрова платформа е напълно интерактивна и многоезична: хората могат да общуват помежду си и да обсъждат своите предложения с други граждани от всички държави членки на 24-те официални езика на ЕС. Възможно най-голям брой хора от всички сфери на живота са насърчавани да участват чрез платформата в изграждането на своето бъдеще, както и да я популяризират в социалните мрежи, използвайки хаштаг #БъдещетоЕТвое

 

Платформата ще гарантира пълна прозрачност — основен принцип на Конференцията —тъй като целият принос и резултатите от събития ще се събират, анализират, проследяват и оповестяват публично. Ключовите идеи и препоръки от платформата ще бъдат използвани като принос за панелите на европейските граждани и пленарните заседания, където те ще се обсъждат, за да се изготвят заключенията от Конференцията.

 

Всички свързани с Конференцията събития, които ще се регистрират на платформата, ще бъдат визуализирани на интерактивна карта, която дава възможност на гражданите да разглеждат и да се регистрират онлайн. Организаторите могат да използват наличния на платформата набор от инструменти за подпомагане на организирането и популяризирането на своите инициативи.

 

Хартата на Конференцията за бъдещето на Европа, в която са определени стандарти за почтително водене на общоевропейски дебати, трябва да се спазва от всички участници и при всички събития.

 

Платформата е организирана около ключови теми: изменение на климата и околна среда; здравеопазване; по-силна и по-справедлива икономика; социална справедливост и работни места; ролята на ЕС в света; ценности и права, върховенство на закона, сигурност; цифрова трансформация; европейска демокрация; миграция; и образование, култура, младеж и спорт. Тези теми се допълват от „поле със свободен текст“ за междусекторни и други теми („други идеи“), като гражданите са свободни да повдигнат всеки въпрос, който е от значение за тях, в рамките на истински подход „отдолу нагоре“.

 

Платформата също така предоставя информация относно структурата и работата на Конференцията. Тя е отворена за всички граждани на ЕС, както и за институции и органи на ЕС, национални парламенти, национални и местни органи и гражданското общество. Ще бъдат зачитани в пълна степен неприкосновеността на личния живот на ползвателите и правилата на ЕС за защита на данните.

 

Цифрова платформа за Конференцията за бъдещето на Европа

https://futureu.europa.eu/?locale=bg

Въпроси и отговори относно многоезичната цифрова платформа за Конференцията за бъдещето на Европа

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_21_1765

Информационни документи относно цифровата платформа и разгръщането на Конференцията.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_21_1821

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_21_1822

 

Харта на Конференцията за бъдещето на Европа

https://futureu.europa.eu/pages/charter