Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Национални планове за възстановяване: историческа възможност за дългосрочен устойчив растеж

10 юни 2021 15:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 седмица, брой четения: 69
Европейски парламент

Парламентът настоява, че националните планове за възстановяване трябва напълно да отговарят на договорените изисквания и цели за справедлив и зелен растеж и цифрова трансформация

Резолюцията относно текущата оценка на националните планове за възстановяване, представени до момента от държавите-членки на ЕС на Комисията (23 към 8 юни), беше приета в четвъртък с 514 гласа „за“, 163 „против“ и 9 „въздържали се“. Депутатите подчертават, че Механизмът за възстановяване и устойчивост (RRF) е исторически инструмент на ЕС, който трябва не само да смекчи негативните последици от пандемията COVID-19, но също така да има трайно въздействие върху просперитета и да помогне за справедливо разпределение на растежа. Те призовават Комисията да одобрява само планове, които напълно отговарят на целите и целите, договорени в регламента RRF, и да не се подчинява на никакъв политически натиск.

 

Най-важните области: климатът и цифровият преход

Евродепутатите настояват Комисията внимателно да оцени и гарантира, че всеки от националните планове за възстановяване и устойчивост (RRP) допринася ефективно за шестте договорени области на политиката: зеленият преход, дигиталната трансформация, конкурентоспособността, социалното сближаване, институционалната реакция на криза и готовността, и следващото поколение, включително образование и умения.

Плановете трябва да отделят поне 37% от бюджета си за опазване на климата, подчертават те, включително биологичното разнообразие, а разпоредбите „не нанасяйте значителна вреда“ са ключов инструмент за подпомагане на зеления преход.

Депутатите посочват, че бюджетът, предназначен за цифрови действия (20%), трябва да допринесе за цифровия преход, включително проблеми със сигурността, стратегическите интереси на ЕС и цифровата инфраструктура.

 

Честен растеж в целия ЕС

За да се осигури възможно най-голямо въздействие, средствата трябва да бъдат справедливо разпределени между сектори, общества и с оглед на бъдещите поколения и равенството между половете, подчертават евродепутатите. Те обезкуражават проектите, без да се препакетират реални добавени стойности и настояват, че всички реформи и инвестиции трябва да бъдат свързани с важни етапи, цели и разходи, които са подходящи, ясни, подробни и адекватно наблюдавани с помощта на общи показатели. Такива мерки трябва да помогнат за предотвратяване и разкриване на корупция, измами и конфликт на интереси, когато се използват средствата.

И накрая, евродепутатите посочват регламента за върховенство на закона и подчертават, че нито един проект не може да противоречи на ценностите на ЕС. Те искат да гарантират, че гражданското общество, социалните партньори и местните и регионални власти се консултират при изпълнението и мониторинга на плановете, за да се ангажират по-добре получателите и да направят плановете прозрачни.

 

Заден план

В резолюцията, приета на 20 май, Парламентът призова за по-демократичен контрол на националните стратегии за възстановяване с цел активно наблюдение на механизма за възстановяване и устойчивост, стимулиращ пакет, предназначен да помогне на страните от ЕС да се справят с последиците от пандемията COVID-19.

Източник: https://www.europarl.europa.eu/
Снимка: sliven.net