Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Служители от областната администрация участваха в обучение по CAF

10 юни 2021 15:17, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 седмица, брой четения: 96
Обучение

Служители от областната администрация в Сливен участваха във второ специализирано обучение за въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация. То се проведе на 8 и 9 юни. Обучител бе Галина Мутафчийска от Министерството на земеделието, храните и горите.

CAF е инструмент за управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. Прилагат го 4000 организации в 52 държави. В страната ни Общата рамка за оценка се въвежда в администрацията по европейски проект, с финансовата подкрепата на ОП „Добро управление“ и съдействието на Института по публична администрация.

След приключване на първия етапи по проекта, бе изготвен и утвърден Доклад от самооценката от прилагането на CAF 2020 на областната администрация за периода 2018 – 2020 година.

В процеса на самооценка беше направен цялостен и обстоен преглед на администрацията от вътрешен екип, бяха очертани силните страни на администрацията, областите за подобрение и са предложени мерки за подобрение. Всички служители ще бъдат запознати с Доклада от самооценката. Той ще бъде публично обявен на интернет-страницата на областната администрация. Следващата стъпка е изготвянето на План за подобрение.

Целта от прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика е да бъде подобрена ефективността в работата на институцията, да бъдат постигнати по-добри резултати за организацията и за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.