Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Конференция за бъдещето на Европа: Споделете Вашите идеи

28 юли 2021 17:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 месеца, брой четения: 178
www.futureu.europa.eu – порталът към Конференцията за бъдещето на Европа

Конференцията за бъдещето на Европа се нуждае от Вашите идеи за това как да се промени ЕС и кои да са приоритетите. Сега е моментът да се включите в дебата.

След като Конференцията бе открита през пролетта, сега тя навлиза в ключов етап. Нужно е да бъдат набрани възможно най-голям брой идеи за начина, по който ЕС трябва да подходи към предизвикателствата на един променящ се свят.

 

Дайте своя принос

На онлайн платформата на Конференцията са направени над 5 000 идеи по теми, които варират от извънредната ситуация с климата до състоянието на демокрацията в ЕС. Това е добро начало, но са нужни още много предложения. Разгледайте темите, прочетете какво казват други европейци и изразете своето мнение.

Може би искате да обсъдите мислите си с други хора? Включете се в предстоящо събитие или организирайте свое собствено! Само не забравяйте да добавите заключенията от дискусиите Ви на платформата.

Конференцията за бъдещето на Европа е повече от възможност да изкажете мнение. Вашите идеи могат да имат реално отражение върху важни решения ‒ Европейският парламент, Съветът и Комисията са поели ангажимент да предприемат последващи стъпки по препоръките на гражданите и заключенията на Конференцията.

 

Какво ще се случи с Вашите идеи

Публикуваните на платформата предложения ще залегнат в основата на цялостната работа на Конференция чрез четири европейски граждански съвета. Всеки един от тях ще се състои от 200 европейци, подбрани на случаен принцип, но по начин, който да осигурява, че те са представителни за Европейския съюз.

Въз основа на Вашите идеи всеки един от гражданските съвети ще формулира предложения за промени. Тези предложения ще бъдат представени на пленарните сесии на Конференцията, където се събират граждани и представители на Европейския парламент, националните парламенти, правителствата в ЕС, Европейската комисия, неправителствени организации и социални партньори.

Всеки от гражданските съвети ще избере 20 членове, които ще го представляват на пленарните заседания на Конференцията. Като се прибавят и представителите на националните съвети на гражданите, както и председателят на Европейския младежки форум, броят на гражданите, които ще участват в пленарните сесии, ще достигне 108 ‒ една четвърт от целия пленарен състав.

Европейските граждански съвети ще заседават поне три пъти. Първите срещи са планирани за септември и началото на октомври, преди следващата пленарна сесия на 22-23 октомври. Вторите заседания ще се проведат през ноември, а след това те ще приключат работата си през декември и януари.

Освен в края на октомври ще има пленарни сесии всеки месец от декември 2021 г. до март 2022 г. На тях ще се разискват предложенията на гражданите и ще се подготвят препоръки за конкретни действия на ЕС.

Окончателният доклад ще бъде подготвен през пролетта на 2022 г. от изпълнителния съвет на Конференцията. Съветът включва представители на Европейския парламент, Съвета и Комисията (институциите, които трябва да реализират на практика заключенията на Конференцията), както и наблюдатели от други организации.

Окончателният доклад ще бъде изготвен в тясно сътрудничество с пленарния състав на Конференцията и ще трябва да получи одобрение от него.

 

Защо Европа се нуждае от нови идеи

Пандемията от COVID-19 вече промени света. Сега Европа търси начини да се възстанови от кризата и да намери устойчиви решения на предизвикателствата на бъдещето, сред които са климатичните изменения, напредъкът на цифровите технологии и засилената конкуренция на световно ниво.

„Ако искаме да бъдем подготвени за следващите десетилетия, ще трябва да реформираме Европейския съюз, а не бъдем съюз, който реагира късно и недостатъчно на нещата, които се случват по света и в нашите общества“, заяви Ги Верхофстад, съпредседател от страна на Парламента на изпълнителния съвет на Конференцията. „Това е главният въпрос ‒ как да подготвим Европейския съюз, за да може той да действа и да реагира в утрешния свят?“