Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Акад. Иванка Денева представи Сливен и поезията на Добри Чинтулов в списание „Летописи”

06 октомври 2021 13:36, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 2 седмици, брой четения: 107
Акад. Иванка Денева

И в пандемичната атмосфера на CОVID-19 редакционната колегия на изданието на Българската академия на науките и изкуствата „Летописи” не прекъсна дейността си, предлагайки на читателите новия Том IX, брой 1/2021 г. Главният редактор акад. д-р Маргарита Каменова в обръщението си под надслов: „Ще прегърнем всяка идея, която служи на Отечеството!”, обосновава трудния път на човека днес, но и на политическите избори в условията на криза и крушение на човешкото здраве, ценности и дух. Тя основателно аргументира посвещаването на броя на 200-годишнината от рождението на идеолога на българската революция Георги Стойков Раковски, като в раздел „Изкуство” присъстват изследванията на учени за делото на негови сподвижници и на личности-радетели за постигане на националната кауза и свобода (Д. Чинтулов, Хр. Ботев, Иван Вазов.). Фундаментално място в настоящия брой заемат трудът на проф. Вера Бонева „Най-народният мъж българин: Георги Ст. Раковски във възрожденското публично пространство (1868-1878)”, както и откъси от книгата на акад. Стоян Райчевски за публициста Раковски: с приложен подбор на негови статии, направен от акад. Йордан Каменов.

В раздел „Наука” е отделено достойно място на 90-годишнината и приносите: научни, организационни, художествено-творчески и преподавателски, на основоположника на историята на медицината в България акад. проф. д-р Миладин Апостолов, възстановител на издаването на сп. „Летописи”, 2012 г. Акад. В. Борисов поднася на читателите творческия портрет на юбиляра и своите поетически строфи към него. Колектив от учени и изследователи на медийния живот и печат, сред които проф. д-р Лилия Райчева и докторите Н. Велинова, М. Томов и Лора Метанова анализират „facebook-предизборната кампания ~07.2021 и успоредяването й с фалшивата демокрация. От акад. проф. д-р Дроздстой Стоянов и д-р Кристина Стоянова е очертана психоаналитичната и феноменологична перспектива на епидемията от Covid-19 и на психичното здраве, а и акад. проф. Петър Иванов поднася проучването си за възникването, (вследствие на пандемията), на психиатрични разстройства. М. Димчева и акад. проф. Е. Титанова публикуват наблюденията си по „мониториране ефекта на периферната мускулна помпа върху системната хемодинамика при ортостатичен интолеранс”. Акад. Христо Григоров обобщава впечатленията си от дейността и помощта на БЧК в борбата с „корона-вируса”.

В раздел „Общество” се отбелязва 165-тата годишнина от рождението на Стоян Михайловски, с поместена негова басня. Председателят на КИЦ (Босилеград) Иван Николов изразява тревогата си от неспазването от РС Македония на критериите от Копенхаген, което следва, според автора, да безпокои и европейските бюрократи...

В раздел „Изкуство-Литература” юбилейните годишнини през 2020 и 2021 г. от рождението и кончината на видни личности –„създатели на начала” и вписани в мартиролога на българската храброст и Слово, привличат изследователското внимание. Зам. главният редактор на списанието акад. Й. Каменов поднася нетленни думи за Априлското въстание и паметта за него, като изражение на волята на един народ за добиване на свобода и запазване на българската идентичност. Интересни са наблюденията му и върху съдбата на „феномена Ботев”: „забраняван, отричан, присвояван и винаги завръщащ се...”

Членът на редакционната колегия акад. д-р Иванка Денева поднася нови ракурси и щрихи към бунтовното творчество на Добри Чинтулов, като „тръбач на революцията на българите”. Търсена е взаимовръзката между духа на епохата и характера на призивната му поезия; разглежда се новият поетически изказ в сравнителен план с битуващите в устното и писменото наследство, образци; чрез наблюдение на смислово-съдържателаните внушения, поетика и стилистика са откроени характеристичните й отлики от утвърдените тогава „канони на поетичното”- без пренебрегване на причините за масовата й еуфорична рецепция в „свое време”, но и днес. Акад. М. Кадиев търси дирята на национално-освободителните борби на народа ни, провидяна в творчеството на най-достолепния им художествен претворител – Иван Вазов.

В „Музика” статия на акад. проф. Емил Янев отбелязва 100 г. от създаването на Първото държавно музикално учебно заведение, а проф. д-р Ц. Андреева представя две книги, разкриващи забележителната преподавателска дейност на проф. Стоян Караиванов. В раздела е разкрит и пътят в изкуството на акад. Симо Лазаров.