Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Бъдещето на Европа: пленарната сесия на Конференцията изслушва идеите на младите

25 октомври 2021 20:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 месеца, брой четения: 218
Граждани, институции и гражданското общество планират бъдещето на ЕС

Втората пленарна сесия на Конференцията за бъдещето на Европа обърна внимание на идеите на младите хора и отчете постигнатия напредък до момента.

Сесията се проведе на 23 октомври в Страсбург и събра граждани, представители на институциите на ЕС, националните парламенти и други организации. Дискусиите бяха посветени на идеи и доклади, произтичащи от европейските граждански панели, Срещата на европейската младеж (EYE2021) от 8-9 октомври, национални форуми и събития и многоезичната цифрова платформа на Конференцията.

 

Визията на младите хора

Представителите на EYE2021 Грета Адамек (Германия), Томи Ларсен (Дания) и Мартина Брамбила (Италия) запознаха другите участници с доклада с младежки идеи за Европа, включващ 20-те най-популярни предложения от младежката проява.

Те включват призиви за транснационални листи с кандидати на европейските избори, поставяне на акцент върху изучаването на „меки“ умения и езици в училище, по-последователна външна политика на ЕС и премахване на правото на отделни държави да блокират общи решения в Съвета.

„Ако има едно нещо, което трябва да извлечете от днешния доклад, то е, че младите хора имат ясна визия за бъдещето на Европа и ние сме тук, за да изпратим това послание“, заяви Мартина Брамбила.

 

Нужни са повече идеи

Конференцията за бъдещето на Европа е процес, който разчита на приноса на всички европейци за определянето на посоката на развитие на ЕС. До момента на уебсайта на Конференцията са регистрирани около 9 000 идеи и над 15 000 коментара, посочи съпредседателят на Конференцията Ги Верхофстад.

„Съществува стремеж на платформата за конструктивно поведение и подобряване на европейския проект“, заяви Верхофстад. „Някои от въпросите, които се появяват под различни теми, са слагането на край на единогласието (при вземането на решения - бел. ред.), засилването на социалното измерение и нуждата да съхраним разнообразието и езиковото богатство, за да стимулираме една истинска Европа на гражданите“.

Най-голям брой идеи са привлекли темите за демокрацията в ЕС и за климата и околната среда.

Много участници в дебата обърнаха внимание, че само 15% от регистриралите се на платформата са се идентифицирали като жени, а 60% са се регистрирали като мъже (около 25% не са посочили своя пол).

„Това недостатъчно представителство означава, че приоритетите на жените са заглушени от мъжете. Как можем да претендираме, че изслушваме всички европейци, когато тревогите на 50% от населението отсъстват?“, каза Елзи Гислегорд, представителка на гражданите от Швеция.

Други изразиха притеснения, че в сравнение със стотиците милиони жители на ЕС, изразилите мнения в инициативата са много малко. Бяха отправени призиви за повече усилия за комуникация и привличане на повече хора за участие, особено на жени, млади хора и жители в селски райони.

Крайният доклад за заключенията от платформата се очаква да бъде публикуван през декември, но участници на заседанието призоваха уебсайтът да продължи да функционира и да се превърне в постоянен канал за диалог между институциите и гражданите.

 

Гражданите заемат централно място в дебата

Пленарното заседание на Конференцията беше първото в пълен състав, след като четирите европейски граждански панела избраха своите представители през последните седмици. Бяха поканени за участие и представители на страните от Западните Балкани, които са потенциални нови държави членки. Дебатите в пленарната зала бяха подготвени на предишния ден в заседания на работни групи.

Гражданите участваха активно във всички дискусии и призоваха техните мнения да бъдат чути. Жоеми Ландо, млад мъж от отвъдморския френски департамент Мартиника, заяви: „Вие казвате, че ние, младите хора, сме бъдещето. Аз бих искал да се обърна към вас и да кажа, че вие (участниците на пленарното заседание - бел. ред.) сте бъдещето. Залагаме нашите надежди на вас да чуете това, за което призоваваме“.

Следващите две пленарни заседания ще се проведат на 17-18 декември и 21-22 януари. Тогава ще се разискват препоръките на четирите европейски граждански панела, които ще са приключили работата си. Ги Верхофстад посочи, че тези сесии ще имат по-различен формат, като ще бъде дадено повече време на представителите на панелите да изложат заключенията си и да дебатират с другите членове на пленарните заседания по конкретни теми.

Научете повече за това как работи Конференцията за бъдещето на Европа и какви са ролята и съставът на пленарните заседания: https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/konferentsiia-za-bdeshcheto-na-evropa/20210429STO03105/konferentsiiata-za-bdeshcheto-na-evropa-kakvo-predstavliava-i-kak-raboti