Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Конференция за бъдещето на Европа: Гражданите обсъждат ЕС в света / Миграцията

25 ноември 2021 19:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 дни, брой четения: 80
Европейски парламент

Четвъртият панел на европейските граждани, който се фокусира върху ролята и мястото на ЕС в света, както и по въпросите на миграцията, ще се събере онлайн на 26-28 ноември.

След първия кръг от сесии в Европейския парламент в Страсбург през септември и октомври, панелите на европейските граждани продължават работата си онлайн през ноември. Препоръките, които правят, ще бъдат написани, одобрени от панелистите, а след това представени и обсъдени на пленарните заседания на Конференцията за бъдещето на Европа през декември и януари.

 

Кога: петък 26 ноември - неделя 28 ноември

Как да следвате: Гледайте пленарните части с 200 граждани на живо в Многоезичната цифрова платформа или в Мултимедийния център на Парламента (петък, 26 ноември, 17.00 - 19.30 ч. и неделя, 28 ноември, 16.15 - 17.30 ч.).

 

Какво: Четвъртият панел се фокусира върху следните потоци и подтеми:

 

Самоувереност и стабилност

автономия на ЕС

граници

 

ЕС като международен партньор

търговията и отношенията от етична гледна точка

международни действия в областта на климата

популяризиране на европейските ценности

Силен ЕС в мирен свят

 

сигурност и отбрана

вземане на решения и външна политика на ЕС

съседни страни и разширяване

Миграция от човешка гледна точка

 

отстраняване на причините за миграцията

човешки съображения

интеграция

Отговорност и солидарност в целия ЕС

 

разпределяща миграция

общ подход към убежището

Изтеглете пълния отчет: https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/x9w2a9hfbzydphi25tzewse661dg?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Panel%204%20session%2 %20Report_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Panel%25204%2520session%25201%2520Report_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz=AllChAh-Amz=Application%2F PDF -Credential = AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V% 2F20211125% 2Feu-централно-1% 2Fs3% 2Faws4_request & X-Amz-Date = 20211125T172946Z & X-Amz-Изтича = 300 & X-Amz-SignedHeaders = домакин & X-Amz-подпис = d75780dcab7a4ed0704d71d7fe0629f8e9176a2bd82df3b28e9e1a8028ecb770 или посетете специалната интернет страница за повече информация: HTTPS ://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/

 

Следващи стъпки

Първите три онлайн сесии на панелите на европейските граждани се проведоха на 5-7 ноември (които обхванаха по-силна икономика, социална справедливост, работни места/образование, младеж, култура и спорт/дигитална трансформация), на 12-14 ноември (европейски демокрация/ценности, права, върховенство на закона, сигурност) и на 19-21 ноември (изменение на климата, околна среда/здраве). През декември и януари панелите ще се срещнат в четири европейски академични институции (в Дъблин, Флоренция, Натолин/Варшава и Маастрихт), за да финализират своите препоръки, за да могат да бъдат обсъждани на пленарната зала на конференцията.

В светлината на развиващата се ситуация с COVID-19 в Ирландия и по-строгите мерки, обявени там наскоро, съпредседателите на конференцията, след като потърсиха съвет от партньори, решиха да отложат срещата на Панел 1 на европейските граждани, която трябваше да се проведе в Дъблин на 3-5 декември. Новите дати ще бъдат обявени своевременно, за да се улесни ефективно ангажиращо и ползотворно обсъждане на гражданите. Останалата част от календара на конференцията остава такава, каквато е. Междувременно европейците могат да продължат да споделят своите идеи за това как да оформят бъдещето на ЕС на многоезичната цифрова платформа.

 

Заден план

Европейските граждански панели са централна характеристика на конференцията, организирана от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия въз основа на тяхната съвместна декларация. Разискванията на панелите вземат предвид приноса на гражданите, събрани от цяла Европа в Многоезичната цифрова платформа, и подкрепени от принос и презентации от видни учени и други експерти.

Гражданите са избрани на случаен принцип от специализирани изпълнители, като се използват методологии, които гарантират, че те са представителни за многообразието на ЕС по отношение на географски произход, пол, възраст, социално-икономически произход и ниво на образование. Младите хора между 16 и 25 години съставляват една трета от всеки панел. Всеки панел ще излезе с препоръки, които ще бъдат представени на пленарната сесия на конференцията, която след това ще представи предложения за бъдещето на Европа. Групите са избрали 80 граждани (по 20 за всеки панел), които да ги представят в пленарната зала на конференцията. Тези представители участваха във второто заседание на пленарното заседание, което се проведе на 23 октомври в Страсбург.

Източник: https://www.europarl.europa.eu/
Снимка: sliven.net