Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Парламентът настоява за нови правила на ЕС в подкрепа на законната трудова миграция

25 ноември 2021 20:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 дни, брой четения: 65
Европейски парламент

До края на януари 2022 г. са необходими предложения за облекчаване на законната трудова миграция към Европа, за да се преодолее предизвикателството на застаряващото население и недостига на умения.

Депутатите приеха в четвъртък доклад за законодателна инициатива за законната трудова миграция с 497 гласа „за“, 160 „против“ и 38 „въздържали се“. В него те подкрепят създаването на фонд от таланти в ЕС, който да съпоставя кандидати извън ЕС с потенциални работодатели, базирани в ЕС, за облекчаване на недостига на работна сила в държавите-членки и въз основа на съществуващия портал EURES.

Парламентът призовава за амбициозна схема за прием на ниско и средно квалифицирани работници от трети страни, както и за рамка за признаване на техните умения и квалификации. Легалната миграция в ЕС от предприемачи следва да бъде улеснена със схема за допускане в целия ЕС за влизане и пребиваване за хора, които искат да създадат бизнес и стартиращи предприятия, както и за силно мобилни работници, като артисти и културни специалисти. Депутатите искат Комисията да създаде петгодишна многократна виза, позволяваща посещения до 90 дни годишно.

 

Промяна на съществуващите закони на ЕС относно законната миграция

Евродепутатите искат преразглеждане на действащите правила за дългосрочно пребиваващи граждани на трети страни, за да им се позволи да се преместят в друга държава-членка от деня на издаване на разрешението им при подобни условия като тези, които вече важат за граждани на ЕС. Броят на годините, необходими за придобиване на разрешение за дългосрочно пребиваване в ЕС, следва да бъде намален от пет на три.

Докладът, одобрен днес, също така изисква опростяване на процедурите за кандидатстване, включително за визи, в съществуващото законодателство относно единните разрешителни. Това би позволило подаването на молби както от страна-членка - ако кандидатът има валидно разрешение за пребиваване - така и от трета страна.

Освен това евродепутатите предлагат промяна на настоящите правила за сезонните работници, като им се позволи да бъдат безработни до три месеца - за да си търсят нова работа - без да им бъде отнемано съществуващото разрешение.

 

Цитат

След гласуването Абир Ал-Сахлани (Renew, SE), докладчик, каза: „Европа е изправена пред демографски и икономически предизвикателства. За да се справим с тези предизвикателства и да гарантираме, че Европа може да бъде силна и конкурентоспособна, се нуждаем от трудова миграция. Това е факт. Трябва да направим това по-привлекателно за трудовите мигранти да идват в Европа и трябва да подредим системата, за да сме сигурни, че правилата се спазват”.

 

Следващи стъпки

Както е установено в Правилника за дейността на ЕП, Комисията трябва до 31 януари 2022 г. да представи предложения за улесняване и насърчаване на влизането и мобилността в рамките на ЕС на законно мигриращи работници от трети страни.

Източник: https://www.europarl.europa.eu/
Снимка: sliven.net