Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Дигитална Европа: Евродепутатите призовават за бързо въвеждане на пропуск за социално осигуряване на ЕС

25 ноември 2021 20:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 дни, брой четения: 84
Европейски парламент

Евродепутатите настояват за законодателно предложение от Комисията за европейски пропуск за социално осигуряване преди края на 2022 г., за да се намали административната тежест върху мобилните работници.

В резолюция, приета в четвъртък, евродепутатите призовават Европейската комисия да ускори плановете си за цифров европейски пропуск за социално осигуряване (ESSP), за да се улесни преносимостта на социалните права за мобилни работници. ESSP ще даде възможност за проверка в реално време на данните на мобилните работници от националните органи на държавата-членка, в която възнамеряват да работят. Това ще помогне за борба със социалните измами и недекларирания труд, но също така ще улесни работниците при проследяването и предявяването на иска техните права и осигурителни вноски.

 

Уважение към разнообразието

Членовете на ЕП казват, че инициативата ESSP трябва да донесе ясни ползи за всички заинтересовани страни: мобилни работници, предприятия, работодатели, синдикати и национални органи. Тя трябва да защитава правата на работниците и да прави административните процедури по-малко сложни и по-ефективни във времето. В същото време ESSP трябва да зачита разнообразието на националните системи за социална сигурност и да не се превръща в изискване за свобода на движение.

 

Поверителност

Според евродепутатите всеки обмен на информация чрез ESSP трябва да се ръководи от стриктно спазване на правилата на ЕС за защита на личните данни. Социалноосигурителните и личните данни следва да се предоставят само на съответното лице и на съответните компетентни национални органи и не следва да се споделят за цели, различни от прилагането на правилата на ЕС за социална сигурност.

 

Европейска електронна идентификация

Настоящият пилотен проект за европейски пропуск за социално осигуряване включва само информация за социалното осигуряване на мобилните работници. Членовете на ЕП искат ESSP да бъде разширен и в други области на трудовото право на ЕС, като здравно осигуряване и пенсии, и да допълни европейското електронно удостоверение за самоличност и други инициативи на ЕС за цифровизиране на социалното осигуряване.

Резолюцията беше приета с 598 гласа "за", 59 "против" и 38 "въздържал се".

 

Заден план

От 2014 г. насам Европейският парламент няколко пъти призова Комисията да представи законодателно предложение за европейски социалноосигурителен номер с цел създаване на цифров инструмент за координация на социалното осигуряване в целия ЕС. В своя план за действие относно Европейския стълб на социалните права Комисията обяви началото на пилотен проект за проучване на пускането на Европейски пропуск за социално осигуряване.

Източник: https://www.europarl.europa.eu/
Снимка: sliven.net