Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Бъдещето на Европа: граждански панели за финализиране на препоръките

03 декември 2021 17:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 месеца, брой четения: 304
През последните месеци общо 800 граждани взеха участие в четири европейски граждански панела

След два кръга от срещи гражданските панели се готвят да представят своите препоръки за това как трябва да се промени ЕС.

През последните месеци общо 800 граждани взеха участие в четири европейски граждански панела, за да изготвят препоръки за това как ЕС трябва да се справи с предизвикателствата, пред които е изправен в различни области. Всеки панел се събра два пъти в рамките на два уикенда – първо в Европейския парламент в Страсбург, а след това онлайн.

Участниците в панелите разговаряха с експерти, идентифицираха проблеми и сформираха подгрупи за обсъждане на възможни решения на европейските предизвикателства. Те ще финализират своите препоръки по време на трети кръг от срещи, които трябва да се проведат в градовете в Европа.

Кога и къде ще се проведат следващите панели?

Ще има и пленарни сесии на Конференцията, където представители на панелите ще представят своите идеи на членовете на институциите на ЕС, националните парламенти и правителствата и други заинтересовани страни.

Заседанията на другите панели и пленарните заседания на конференцията са предвидени, както следва:

 

Заседания на граждански групи и пленарни заседания на конференцията

10-12 декември, Панел 2 (Европейска демокрация, ценности, права, върховенство на закона, сигурност), Флоренция, Италия

17-18 декември - Пленарна сесия на конференцията, Страсбург, Франция

7-9 януари 2022 г., панел 3 (Изменение на климата, околна среда, здраве), Натолин, Полша

14-16 януари, панел 4 (ЕС в света, миграция), Маастрихт, Холандия

21-22 януари - Пленарна сесия на конференцията, Страсбург, Франция

Поради развиващата се ситуация около Covid-19 и предпазните здравни мерки в Ирландия, сесията на Панел 1, насрочена за 3-5 декември в Дъблин, е отложена. Веднага щом обстоятелствата позволяват, срещата ще бъде пренасрочена.

 

Какви са следващите стъпки?

Конференцията за бъдещето на Европа е уникален процес, който има за цел да превърне идеите на гражданите за Европа в ангажименти, които институциите на ЕС да изпълнят.

Препоръките на гражданските панели и идеите, които хората споделят в онлайн платформата на конференцията, ще формират основата за дискусии на пленарните зали на конференцията, където гражданите се срещат с представители на институциите на ЕС, националните парламенти, регионалните и местните власти и гражданското общество.

Окончателният доклад на конференцията ще бъде изготвен от изпълнителния съвет, който включва членове на Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и наблюдатели. Докладът ще бъде изготвен в пълно сътрудничество с пленарното заседание и ще трябва да получи одобрението му. След това Парламентът, Съветът и Комисията ще проследят заключенията на доклада.