Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Общностният център за деца и семейства-Сливен, продължава своята дейност и през 2022 година

23 декември 2021 11:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 месеца, брой четения: 203
Общностен център Сливен

Община Сливен продължава да изпълнява Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен” през новата 2022 година. Финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общностен център за деца и семейства- Сливен, продължава своята дейност и през 2022 година, като предлага консултации и оказва подкрепа на деца и семейства, както в Общностен център, на терен и онлайн срещи с потребители.

Въпреки епидемичните условия в момента, центърът продължава своята дейност, при спазване на всички наложени и необходими условия и мерки.

Всеки делничен ден - от 08:00 до 19:00 часа, екип от работещите специалисти предлага консултации и оказва подкрепа, помощ на деца и семейства от 0 до 7-годишна възраст в различните услуги/дейности, както следва:

Към услугата: ''Ранна интервенция на уврежданията" - се включват ранно разпознаване на увреждането на деца от 0 до 7 годишна възраст, консултиране от педиатър , психолог, логопедични и рехабилитационни услуги, както и социален работник.

Към услугата: ”Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”- Дейността цели предоставяне на подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище. Изпълнението се реализира от 1 Специален педагог (при необходимост ще се ангажират и други специалисти от Общностен център).

Към услугата: ''Семейно консултиране и подкрепа" - се оказва помощ на семействата в грижата за децата , справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация.

Към услугата: ''Формиране и развитие на родителски умения,, - се повишават знанията и уменията на бъдещите родители, както във връзка с особеностите на раждането, така и във връзка с нуждите на новороденото и необходимата семейна среда на детето от 0 до 7-годишна възраст.

Консултации и насоки можете да получите от : Педиатър; Акушер-гинеколог; Юрист . Те са на ваше разположение за подкрепа и помощ в отглеждането и възпитанието на децата ви.

В услугата "Покрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”. По нея работят специалисти педиатър и стоматолог. Те изпълняват редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторно развитие на бебета и деца от целевите групи.

Услугите са напълно безплатни.

Телефони за връзка с центъра и нашите медиатори, за насоки и контакти са всеки делничен ден от 08:00ч. – 17:00ч.

Адрес: гр. Сливен, ул.” Пейо Яворов” – 6; Служ.тел: 044/66-73-40

Източник: www.sliven.bg