Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Галина Захарова е избрана за председател на ВКС

14 януари 2022 21:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 година, брой четения: 428
Галина Захарова

Галина Захарова е избрана за председател на Върховния касационен съд /ВКС/. Това реши пленумът на Висшия съдебен съвет /ВСС/ след изслушването й с явно гласуване с вдигане на ръка, с 20 гласа „За“ и нито един глас „Против“.

Пленумът на ВСС незабавно изготви и изпрати предложение до президента за издаване на указ за назначаване на избрания кандидат. В съответствие с Правилата за избор на председател на ВКС, председател на ВАС и главен прокурор, решението на Пленума на ВСС за избор на председател на ВКС заедно с протокола от заседанието са публикувани на интернет сайта на ВСС.

По време на откриването на заседанието правосъдният министър Надежда Йорданова постави акцент върху съдийското самоуправление като една от върховните ценности за независимостта на съда. Тя заяви, че категоричната подкрепа на съдиите от ВКС е положителен знак, който показва колко е важно да се гарантира съдийското самоуправление.

Пред членовете на ВСС съдия Захарова заяви, че участва като професионален кандидат и нейната концепция е насочена към професионалните теми. Тя сподели, че е мотивирана „изцяло, напълно и единствено от желанието ВКС да защити първата възможност, която му е предоставена по законодателен път, да номинира председател на този съдебен орган“, както и да покаже на съдийската общност, че е „възможно съдия да управлява съответните съдилища“.

Съдия Захарова акцентира, че заедно с колегите си искат да постигнат отстояване на безупречен професионализъм, включително и чрез непрекъснато обучение и повишаване квалификацията на съдиите в областта на европейското законодателство, и пълноценно изпълнение на ролята на българския национален съдия в европейското пространство. Тя сподели своята тревога от отправените упреци към българската държава за неправилно прилагане на законодателството и осъществяване на правораздаването. Според нея трябва да се ангажират усилията на касационната инстанция за анализиране в дълбочина на пропуските и забележките, съдържащи се в решенията на ЕСПЧ и СЕС.

В контекста на необходимите време и ресурс, съдия Захарова обърна внимание върху предизвикателствата за укрепване на кадровия ресурс на ВКС в краткосрочен и дългосрочен план, комплексната натовареност на съда и мерките за постигане на оптимална натовареност, вкл. чрез създаването на аналитично звено. Тя подчерта, че независимостта трябва да бъде защитавана преди всичко от самата съдийска общност, което изисква засилена активност за запазване върховенството на правото и независимостта.

Кандидатурата й бе подкрепена от председателя на ВКС Лозан Панов, председателя ВАС Георги Чолаков, главния прокурор Иван Гешев, представляващия ВСС Боян Магдалинчев, членовете на Съвета – Атанаска Дишева, Вероника Имова, Гергана Мутафова, Даниела Марчева, Евгени Иванов, Калина Чапкънова, Олга Керелска, Стефан Петров, Цветинка Пашкунова и Теодора Точкова – главен инспектор на ИВСС. В своите изказвания те посочиха, че съдия Галина Захарова напълно отговаря на очертаните в чл. 170, ал. 4 и ал. 5 от ЗСВ изисквания за притежавани високи и професионални качества и се ползва с категоричната подкрепа на съдиите от ВКС.

Източник: https://www.iskra.bg/galina-zaharova-e-izbrana-za-predsedatel-na-vks/
Снимка: Висш Съдебен Съвет /ВСС/, Facebook