Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

27 здравни, образователни и трудови медиатори от Област Сливен взеха участие в обучение по проблемите, свързани с трафика хора

17 юни 2022 15:13, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 година, брой четения: 409
Obuchenie

Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен в партньорство с Община Сливен и Международна организация по миграция (МОМ), Мисия в България, днес проведе обучение на тема „Трафик на хора: причини, идентификация и закрила на жертвите”. В него участваха 27 здравни, образователни и трудови медиатори от Област Сливен.

Обучението беше открито от Пепа Чиликова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности” на община Сливен и председател на МКБТХ – Сливен. Тя постави акцент върху мащабите на престъплението трафик на хора и ключовата роля на сътрудничество и координация на действията на всички институции, имащи отношение към проблема за по-добра превенция и противодействие, както и идентификация и закрила на жертвите.

Събитието се реализира в рамките на проект „Повишаване осведомеността на местните общности в области със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“, финансиран в рамките на Норвежкия финансов механизъм и изпълняван от МОМ. Целта на проекта е да допринесе за повишаване на информираността на ромското население в областта на законодателството, регулиращо въпросите на убежището и миграцията, както и за риска от злоупотреба и експлоатация в България, Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП).

В рамките на обучението участниците надградиха знанията и уменията си относно процеса на превенция на трафика на хора с основна стратегическа цел - последваща превантивна работа сред местните общности. Получиха практическа информация относно легалните възможности за работа в Европейския съюз, с фокус стъпките за безопасна миграция и справедлив труд, рисковете от попадане в трафик на хора с цел трудова и сексуална експлоатация. Постави се акцент и върху другите форми на трафик като принудителни бракове, принудителна просия, принудителна престъпност, трафик на бременни жени, с цел продажба на новородените им и трафик, с цел отнемане на органи телесни течности, тъкани и клетки.

По време на дискусиите се обсъдиха реални случаи от практиката, насочвайки вниманието върху начините за подаване на сигнали за потенциални жертви на трафик на хора.

Снимки

Obuchenie