Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Реалните минимални заплати намаляха в повечето държави-членки на ЕС

19 юни 2022 14:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 месец, брой четения: 182
Работници

На фона на инфлацията, засягаща европейските страни, работниците с минимална заплата в 15 от 21 държави-членки със законово установени минимални заплати регистрираха спад в заплатите си в реално изражение между 1 януари 2021 г. и 1 януари 2022 г. Това беше въпреки сравнително голямото увеличение на номиналните ставки в ЕС през периода.

Въздействието на инфлацията върху работещите с ниски заплати е важен аспект на минималните заплати на Eurofound през 2022 г.: Годишен преглед, публикуван малко след политическото споразумение за адекватни минимални заплати между Европейския парламент и държавите-членки на ЕС. Докладът на Eurofound показва, че вече има признаци, че предложената директива има положително въздействие, като някои участници пренасочват дебатите по темата, подготвят възможни модификации на системата или критериите за определяне на заплатите или повишават заплатите в съответствие с „международните референтни стойности“ посочени в предложението.

В номинално изражение законоустановените минимални заплати нараснаха в по-голяма степен, отколкото през предходната година в повечето държави-членки. В пет държави-членки от Централна и Източна Европа процентното увеличение на законоустановените ставки достигна двуцифрено ниво: Унгария (19,5%) и Литва, Естония, Румъния и Хърватия (всичките повече от 10%). В държавите-членки преди разширяването минималните заплати като цяло се увеличават по-скромно, като най-големите увеличения достигат 4–6% в Португалия, Испания и Белгия.

Инфлацията обаче обърна въздействието на тези увеличения в повечето държави-членки. Ако настоящите тенденции на инфлация продължат, минималните заплати едва ли ще нараснат в реално изражение в която и да е страна през 2022 г., а значителните загуби в покупателната способност на работещите с минимална заплата ще се превърнат в доминираща тема – освен ако проблемът не бъде решен чрез допълнително повишаване или други мерки за подкрепа за нископлатени служители през годината.

Докладът посочва, че съществени дебати сред националните участници за това как да се насърчи колективното договаряне и да се увеличи обхватът на договарянето се провеждат само в Дания, Латвия и Норвегия (също анализирани в допълнение към държавите-членки на ЕС). Създаването на планове за действие за насърчаване на колективното договаряне е важен елемент от новата директива на ЕС относно адекватните минимални заплати и ще бъде ключово изискване за държавите-членки.

Докладът също така показва, че минималните заплати могат да играят решаваща роля за намаляване на неравенството в заплатите. Констатациите, свързани с Испания, показват, че въздействието на увеличението с 22% на минималната работна заплата през 2019 г. доведе до най-голямото намаляване на неравенството в заплатите в държавите-членки на ЕС през същата година. Това вероятно е резултат от увеличението на минималната работна заплата, което противодейства на високото ниво на неравенство в заплатите в Испания, разлика, която се е увеличила през годината преди повишаването.

Говорейки за публикуването на доклада, изпълнителният директор на Eurofound Ивайло Калфин каза: „Това изследване показва ясно, че въпреки че има значителни номинални промени в минималните заплати в няколко държави-членки, е малко вероятно те да бъдат адекватно усетени в реално изражение от ниските заплати Временното споразумение между Европейския парламент и Съвета идва в решаващ момент, ние трябва да гарантираме, че работещите с ниски заплати са максимално защитени от широкообхватните въздействия на инфлацията в цяла Европа.“/Eurofound

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com