Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Национални планове за възстановяване: Евродепутатите оценяват ефективността на финансирането при криза

23 юни 2022 15:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 месец, брой четения: 211
Европейски парламент

Парламентът призовава финансирането за възстановяване да бъде прозрачно, да зависи от зачитането на върховенството на закона и да гарантира максимална възвръщаемост на инвестициите на ЕС.

Със своя доклад, приет с 420 гласа „за“, 90 „против“ и 83 „въздържали се“, евродепутатите възнамеряват да повлияят на предстоящия преглед на Комисията на прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF), който се очаква до 31 юли 2022 г.

 

Защита на финансите на ЕС, неговите ценности и върховенството на закона

Членовете на ЕП искат Комисията да осигури силен механизъм за одит и мониторинг на разходите, прилагането и управлението на данните за RRF. Това би предотвратило злоупотреба, двойно финансиране или припокриване на цели с други програми за финансиране на ЕС.

Те подчертават, че върховенството на закона, защитата на ценностите на ЕС и доброто финансово управление на фондовете на ЕС се нуждаят от непрекъсната оценка през целия жизнен цикъл на RRF. Трябва да е възможно спирането или възстановяването на вече изплатените средства в случай на неспазване на тези критерии.

 

Стратегическа автономия, война в Украйна и социални инвестиции

Инвестициите на RRF в зеления преход и цифровата трансформация трябва да допринесат за увеличаване на стратегическата автономия и независимост на ЕС, по-специално намаляване на зависимостта му от вносни изкопаеми горива. Евродепутатите обаче призовават за повече трансгранични проекти, като подобряване на взаимното свързване на европейските газови и електрически енергийни мрежи и пълна синхронизация на енергийните мрежи. Те подчертават ролята на RRF при въвеждането на REPowerEU и казват, че заемите, налични в рамките на RRF, могат да бъдат използвани за допълване на тези проекти и за насърчаване на инвестициите в енергийния преход на ЕС, допринасяйки значително за енергийния суверенитет на ЕС.

Те също така насърчават държавите-членки да използват пълния потенциал на RRF, включително заеми, за противодействие на настоящите и бъдещите предизвикателства – в области като МСП, здравеопазване, мерки за подкрепа на украинските бежанци и подпомагане на местната и регионална администрация при използването на финансиране ефективно.

 

Прозрачност

Членовете на ЕП повтарят, че Индексът за възстановяване и устойчивост трябва да предоставя основна информация на гражданите относно цялостния напредък в изпълнението на националните планове. Те очакват непрекъснат мониторинг на изпълнението на шестте стълба на RRF, както и целта от 37% за зелени разходи и 20% за цифрови проблеми. Те припомнят, че държавите-членки трябва да събират и осигуряват достъп до данни за бенефициер(и) на предприятия, получаващи средства, и бенефициенти на програмата.