Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора в периода 23.01.2023 г. – 05.02.2023 г.

20 януари 2023 10:45, Калина Янева (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 година, брой четения: 340
ВиК – Сливен

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 23.01.2023 г. – 05.02.2023 г. във връзка с изпълнението на строително -монтажните работи на обект “Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи – мрежи и съоръжения, включително мерки за ефективност на ВС/ Агломерация Нова Загора” са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на гр. Нова Загора.

По трасетата на следните улици и участъци са възможни временни прекъсвания на водоподаването и създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили с минимални затруднения:

- изграждане на открит канал;

- изграждане на тласкател;

- изграждане на Главен клон VI - водопровод по ул. „Преображенска“;

- изграждане на Главен клон I - водопровод по ул. „Васил Левски“.

 

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.