Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изменението на климата в Европа: факти и цифри

24 март 2023 19:56, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 месеца, брой четения: 212
Какви са фактите за изменението на климата? ©AP Images/Европейски съюз 2018 г. - ЕП

Научете основните факти и статистически данни за изменението на климата в Европа: регионално въздействие, най-големите източници на емисии, намаляване на парниковите газове и др.

Промяна на климата е глобален проблем, но как се отразява на Европа? Открийте факти и цифри, подчертаващи различни аспекти на този проблем: причини, последствия и еволюция.

 

CO2 не е единственият парников газ, причиняващ глобалното затопляне

Най-известният парников газ е въглеродният диоксид (CO2). Той представлява почти 80% от обема на всички емисии на парникови газове в ЕС през 2021 г.

Други парникови газове присъстват в по-малко количество в атмосферата, но те могат да имат по-голям затоплящ ефект. Например метанът представлява 12% от въздействието на емисиите на парникови газове в ЕС през 2021 г.

Някои парникови газове се срещат естествено в атмосферата, но човешката дейност допринася за натрупването им. Други са създадени от човека, като например флуорсъдържащите газове, които се използват в индустрията. Техният потенциал за глобално затопляне често е няколко хиляди пъти по-силен от CO2.

 

Най-големите източници на парникови газове в ЕС: държави и сектори

ЕС беше четвъртият по големина източник на парникови газове през 2019 г. след Китай, Съединените щати и Индия. Делът на ЕС в световните емисии на парникови газове спадна от 15,2% през 1990 г. на 7,3% през 2019 г..

В рамките на ЕС петте най-големи замърсители през 2019 г. са Германия, Франция, Италия, Полша и Испания. Енергийният сектор е отговорен за 77,01% от емисиите на парникови газове в ЕС през 2019 г., следван от селското стопанство (10,55%), индустрията (9,10%) и секторът на отпадъците (3,32%).

 

Развитие на емисиите на парникови газове в ЕС от 1990 г

През 2008 г. ЕС си постави за цел да намали емисиите на парникови газове с 20% до 2020 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Беше постигнат голям напредък: през 2015 г. вече имаше спад от 22% в сравнение с нивата от 1990 г.

През 2014 г. ЕС си постави нова цел за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 40% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Според Европейската агенция по околна среда прогнозираните намаления въз основа на актуалното състояние на мерките на ЕС през 2017 г. няма да постигнат целта. Изчислено е, че през 2030 г. ще има спад от около 30%.

 

Въздействието на изменението на климата върху Европа

Изменението на климата вече засяга Европа под различни форми, в зависимост от региона. Това може например да доведе до загуба на биоразнообразие, горски пожари, намаляване на добивите и по-високи температури. Може да засегне и здравето на хората. Например хората могат да умрат в резултат на горещи вълни.

 

Емисии от транспорта в ЕС: факти и цифри

Транспортът е единственият сектор, в който емисиите все още са по-високи от тези през 1990 г.

Транспортът е отговорен за близо 30% от общите емисии на CO2 в ЕС, от които 72% идват от автомобилния транспорт.

 

CO2 емисии от автомобили

Автомобилите и микробусите произвеждат около 15% от емисиите на CO2 в ЕС. Със средно 1,7 души на автомобил в Европа други видове транспорт, като автобусите, в момента са по-чиста алтернатива. Модерните автомобили обаче биха могли да бъдат сред най-чистите видове транспорт, ако се споделят, вместо да се използват само за един човек.

 

Емисии от самолети и кораби

Международната авиация и корабоплаването представляват по-малко от 3,5% от общите емисии на парникови газове в ЕС, но са най-бързо нарастващият източник на емисии. Предвижда се емисиите от самолетите да бъдат до 10 пъти по-високи през 2050 г. в сравнение с 1990 г., докато емисиите от корабите могат да се увеличат с до 50%.

 

График на преговорите на ООН за климата

ЕС е ключов играч в преговорите на ООН за изменението на климата и подписа Парижкото споразумение. Всички страни от ЕС също са подписали, но те координират позициите си и определят общи цели за намаляване на емисиите на ниво ЕС.