Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на водоподаването в гр. Сливен на 29.03.2023 г.

29 март 2023 10:14, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 година, брой четения: 614

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително- монтажни дейности по изграждане на водопровод по ул. „Драган Цанков“, както и изграждането на връзки със съществуващата водопроводна мрежа на 29.03.2023 г. (сряда), от 08:00 ч. до 20:00 ч., ще бъде спряно водоподаването в районите на ул. „Драган Цанков“, ул. „Петко Каравелов“, ул. „Генерал Столипин", ул."Александър Стамболийски" и ул. „Драгоман“ на централната градска част.

 

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, част от проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

ВиК Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.