Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Община Сливен подаде документите на 81 блока за саниране по новата програма за енергийна ефективност

31 май 2023 16:01, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 година, брой четения: 530
Sanirane

Документите на 81 многофамилни жилищни сгради за саниране са подадени от Община Сливен към Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Националния план за възстановяване и устойчивост. Всички постъпили заявления от Сдруженията на собствениците, които бяха придружени от доклади за енергийно и техническо обследване, бяха подадени в системата ИСУН 2020 в рамките на обявения краен срок – 31 май 2023 г. За всяко проектно предложение е получен входящ номер, който е изпратен до Сдруженията на посочената в заявленията електронна поща.

Оценката и класирането на предложенията по процедурата се извършва от оценителна комисия, определена с акт на Ръководителя на структурата за наблюдение и докладване – Дирекция „Жилищна политика“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Редът и критериите за оценяване са съгласно т. 16 и т. 17 от Насоките за кандидатстване. Предложения, получили минимум 72 точки на критерии за оценка на качеството, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

Сдруженията на собствениците ще бъдат своевременно уведомявани за евентуални въпроси от оценителната комисия и резултатите от класирането.

Пълен списък на подадените за финансиране блокове:

1. ул. „Агликина поляна“, блок 34

2. ул. „Арх. Йордан Йорданов“, блок 13

3. бул. „Братя Миладинови“, блок 2

4. бул. „Братя Миладинови“, блок 6

5. бул. „Братя Миладинови“, блок 26

6. ул. „Бъкстон“, блок 1

7. кв. „Българка“, блок 1

8. кв. „Българка“, блок 12

9. кв. „Българка“, блок 14

10. кв. „Българка“, блок 20

11. кв. „Българка“, блок 23

12. кв. „Българка“, блок 28

13. кв. „Българка“, блок 29

14. кв. „Българка“, блок 37

15. кв. „Българка“, блок 40

16. кв. „Българка“, блок 41

17. кв. „Българка“, блок 42

18. ул. „Владислав Очков“, блок 3

19. ул. „Генерал Столипин“, блок 25

20. ул. „Георги Икономов“, блок 60

21. ул. „Георги С. Раковски“, блок 20

22. ул. „Георги С. Раковски“, блок 46

23. ул. „Георги С. Раковски“, блок 85

24. кв. „Даме Груев“, блок 16

25. кв. „Даме Груев“, блок 28

26. кв. „Даме Груев“, блок 34

27. кв. „Даме Груев“, блок 42

28. кв. „Даме Груев“, блок 45

29. кв. „Даме Груев“, блок 49

30. кв. „Дружба“, блок 2, вх. Д, Е, Ж

31. кв. „Дружба“, блок 3

32. кв. „Дружба“, блок 4

33. кв. „Дружба“, блок 5

34. кв. „Дружба“, блок 7

35. кв. „Дружба“, блок 10

36. кв. „Дружба“, блок 21

37. кв. „Дружба“, блок 24

38. кв. „Дружба“, блок 26

39. кв. „Дружба“, блок 27

40. кв. „Дружба“, блок 30

41. кв. „Дружба“, блок 34

42. кв. „Клуцохор“, блок 3

43. кв. „Клуцохор“, блок 6

44. кв. „Клуцохор“, блок 8

45. кв. „Клуцохор“, блок 10

46. кв. „Клуцохор“, блок 14

47. кв. „Клуцохор“, блок 16

48. кв. „Клуцохор“, блок 19

49. кв. „Клуцохор“, блок 20

50. кв. „Кольо Фичето“, блок 6

51. кв. „Кольо Фичето“, блок 8

52. ул. „д-р Константин Стоилов“, блок 1

53. ул. „д-р Константин Стоилов“, блок 9

54. кв. „Младост“, блок 2

55. кв. „Младост“, блок 9

56. ул. „Николай Петрини“, блок 27

57. ул. „Охрид“, блок 12

58. бул. „Панайот Хитов“, блок 10

59. кв. „Република“, блок 38

60. кв. „Република“, блок 39

61. кв. „Република“, блок 40

62. кв. „Сини камъни“, блок 3

63. кв. „Сини камъни“, блок 7, вх. А, Б

64. кв. „Сини камъни“, блок 7, вх. В, Г, Д, Е

65. кв. „Сини камъни“, блок 13

66. кв. „Сини камъни“, блок 16

67. кв. „Сини камъни“, блок 17

68. кв. „Сини камъни“, блок 20

69. кв. „Сини камъни“, блок 23

70. кв. „Сини камъни“, блок 31

71. бул. „Стефан Караджа“, блок 8-10

72. кв. „Стоян Заимов“, блок 51

73. кв. „Стоян Заимов“, блок 84

74. кв. „Стоян Заимов“, блок 85

75. кв. „Стоян Заимов“, блок 91

76. бул. „Христо Ботев“, блок 25, вх. А, Б, В

77. бул. „Христо Ботев“, блок 47

78. бул. „Цар Освободител“, блок 2

79. бул. „Цар Освободител“, блок 11

80. бул. „Цар Симеон“, блок 11

81. бул. „Цар Симеон“, блок 29