Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

МЗХ удължи срока за подаване на заявления за Кампания 2023

03 юли 2023 12:35, Мариана Иванова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 5 месеца, брой четения: 180
лого

Земеделските стопани ще могат да подават заявления за подпомагане по директните плащания, както и да редактират вече подадените такива, в срок до 21 юли 2023 г. Промяната е възможна след публикуваното в Държавен вестник допълнение на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни. В същия брой на ДВ са обнародвани и направените промени в Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

С цел намаляване на административната тежест за фермерите, е предвидено изготвяне от ДФ „Земеделие“ и публикуване на образци на Плана за управление на хранителните вещества, Плана за паша, както и на документа, издаван от агроном, доказващ, че трайните насаждения са в период на плододаване. За по-голяма яснота, във връзка с прилагането на Екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал и зеленото торене, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се задължава да поддържа на официалната си интернет страница актуална извадка на регистрираните за пускане на пазара и употреба органични подобрители на почвата, органични торове, микробиални торове и растителни биостимуланти. Уеднаквени са и сроковете за представяне на документи за закупени сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал, със сроковете за представяне на документи, с които се удостоверяват получените добиви и реализираните на пазара количества плодове и зеленчуци.