Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Средно училище „Георги Ст. Раковски“ в Котел ще посрещне новата учебна 2023/2024 г. в ремонтирана сграда

12 септември 2023 10:56, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 седмица, брой четения: 105
Средно училище „Георги Ст. Раковски“ в Котел ще посрещне новата учебна 2023/2024 г. в ремонтирана сграда

Средно училище „Георги Ст. Раковски“ ще посрещне новата учебна 2023/2024 г. в ремонтирана сграда за близо 1 милион лева

 

Сградния фонд на котленското средно училище „Георги Ст. Раковски“ е цялостно реконструиран и обновен. Безвъзмездната финансова помощ за близо 1 милион лева с ДДС беше подписана от кмета на община Котел – Коста Каранашев с Държавен фонд “Земеделие” по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Средствата бяха предназначени за подобряване на енергийната ефективност на сградата на най-голямото общинско училище, като основните дейности включваха ремонт и топлоизолиране на покрива, ремонт на фасадни повърхности и помещения, поставяне на топлоизолационна система на фасадните стени, подмяна на витрини и прозорци, както и изграждане на рампа за осигуряване на достъпна среда.

 

Сградата на СУ „Георги Ст. Раковски” включва 7 корпуса, като по проекта бяха реконструирани 6 от тях. За седмия корпус, в който е разположен физкултурния салон на училището, Община Котел осигури допълнително средства от общинския бюджет за реконструкция и обновяване.

 

Основните сгради на училището са изградени през 1973 г. и тази година СУ „Г. СТ. Раковски“ отбеляза 50 години от тяхното построяване.

Община Котел

Снимки

Средно училище „Георги Ст. Раковски“ в Котел ще посрещне новата учебна 2023/2024 г. в ремонтирана сградаСредно училище „Георги Ст. Раковски“ в Котел ще посрещне новата учебна 2023/2024 г. в ремонтирана сградаСредно училище „Георги Ст. Раковски“ в Котел ще посрещне новата учебна 2023/2024 г. в ремонтирана сградаСредно училище „Георги Ст. Раковски“ в Котел ще посрещне новата учебна 2023/2024 г. в ремонтирана сграда