» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Прекъсване на водоподаването на 13.09.2023 г. в гр. Сливен

12 September 2023 13:14, Kalina Yaneva
Emission of: Water and Canal Sliven 1 year ago, number of readings: 581
ВиК – Сливен

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изграждане на водопроводен клон VIII ср. з. по ул. „Димитър Добрович“ ЦГЧ и връзки със съществуващи водопроводи, ще бъде спряно водоподаването на 13.09.2023 г. сряда :

 

- За ул. „Димитър Добрович“ и прилежащите към нея пресечки в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Тодор Икономов“ от средна Зона от водоснабдителната мрежа на гр. Сливен от 09:00 ч. до 17:00 ч.

 

При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район.

 

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

 

За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180.

 

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.