Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Замърсяване на въздуха: Евродепутатите искат по-строги ограничения за постигане на нулево замърсяване до 2050 г.

14 септември 2023 08:55, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 2 месеца, брой четения: 268
Европейският парламент

По-строги пределни стойности до 2035 г. за редица замърсители

Индексите за качество на въздуха в цяла Европа трябва да бъдат хармонизирани

Държавите от ЕС трябва да изготвят пътни карти за качеството на въздуха за това как да се съобразят с правилата

Днес ЕП прие позицията си относно преразгледан закон за подобряване на качеството на въздуха в ЕС с цел постигане на чиста и здравословна околна среда за европейските граждани.

 

363 членове на ЕП гласуваха „за“, 226 „против“ и 46 се въздържаха при гласуване, което определя по-строги граници и пределни стойности до 2035 г. за редица замърсители, включително прахови частици (PM2.5, PM10), NO2 (азотен диоксид), SO2 (серен диоксид) и O3 (озон). Новите правила ще гарантират, че качеството на въздуха в ЕС не е вредно за човешкото здраве, природните екосистеми и биологичното разнообразие и ще приведат правилата на ЕС в съответствие с последните насоки на Световната здравна организация (СЗО) за качеството на въздуха. Евродепутатите също така подчертават, че стандартите за качество на въздуха, предложени от Комисията, следва да бъдат междинна цел, която трябва да бъде постигната възможно най-скоро и най-късно до 2030 г.

 

Повече пунктове за вземане на проби от качеството на въздуха

 

Текстът подчертава необходимостта от увеличаване на броя на пунктовете за вземане на проби за качеството на въздуха. В градските райони следва да има най-малко един суперсайт за мониторинг на два милиона жители, който представлява експозицията на общото градско население (Комисията предложи един на 10 милиона души). На места, където е вероятно да възникнат концентрации на високи ултрафини частици (UFP), сажди, живак и амоняк, трябва да има една точка за вземане на проби на един милион жители, по-висока от първоначално предложената от Комисията една на пет милиона, и то само за UFP.

 

 

По-добра защита на гражданите

 

Евродепутатите искат да хармонизират понастоящем фрагментираните и неинтуитивни индекси за качеството на въздуха в целия ЕС. Индексите трябва да бъдат съпоставими, ясни и публично достъпни, с почасови актуализации, така че гражданите да могат да се защитават по време на високи нива на замърсяване на въздуха (и преди да бъдат достигнати задължителните алармени прагове). Те се придружават от информация за симптомите, свързани с пиковете на замърсяването на въздуха, и свързаните с тях рискове за здравето за всеки замърсител, включително информация, съобразена с уязвимите групи.

 

 

Парламентът също така иска гражданите, чието здраве е увредено, да имат по-голямо право на обезщетение при нарушаване на новите правила.

 

 

Планове и пътни карти за качеството на въздуха

 

Евродепутатите предлагат в допълнение към плановете за качество на въздуха, които са необходими, когато страните от ЕС надхвърлят ограниченията, всички държави членки да създадат пътни карти за качеството на въздуха, в които се определят краткосрочни и дългосрочни мерки, за да се съобразят с новите пределно допустими стойности.

 

Цитат

 

След гласуването докладчикът Хави Лопес (С&Д, Испания) заяви: „Справянето със замърсяването на въздуха в Европа изисква незабавни действия. Тази бавно развиваща се пандемия оказва опустошително въздействие върху нашето общество, което води до преждевременна смърт и множество сърдечно-съдови и белодробни заболявания. Трябва да следваме науката, да приведем нашите стандарти за качество на въздуха в съответствие с насоките на СЗО и да засилим някои от разпоредбите на настоящата директива. Трябва да бъдем амбициозни, за да запазим благосъстоянието на нашите граждани и да създадем по-чиста и по-здравословна околна среда.“

 

Следващи стъпки

 

Парламентът е вече готов да започне преговори със Съвета относно окончателната форма на закона.

 

Контекст

 

Замърсяването на въздуха продължава да бъде водеща екологична причина за преждевременна смърт в ЕС с около 300 000 преждевременни смъртни случая годишно проверете тук, за да видите колко чист е въздухът в европейските градове), като най -вредни са PM2.5, PM10, NO2, SO2 и O3, според ЕАОС. През октомври 2022 г. Комисията предложи преразглеждане на правилата на ЕС за качеството на въздуха с по-амбициозни цели за 2030 г. за постигане на целта за нулево замърсяване до 2050 г. в съответствие с плана за действие за нулево замърсяване.

 

Това законодателство отговаря на очакванията на гражданите по отношение на замърсяването и „по-зелените“ градове с по-ниски емисии, както и повишава осведомеността, като предоставя редовно актуализирана информация за замърсяването, както е посочено в предложения 2, точки 2, 6 и 6, параграф 1 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.