Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Суровини от изключителна важност: Гарантиране на доставките и суверенитета на ЕС

14 септември 2023 15:24, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 9 месеца, брой четения: 501
Европейският парламент

Стратегически партньорства с трети държави в областта на суровините от изключителна важност

Намаляване на бюрокрацията, стимулиране на иновациите и разработване на алтернативни материали

Повишена кръговост и амбициозни цели за рециклиране

ЕП прие позицията си за увеличаване на доставките на стратегически суровини, които са от решаващо значение за гарантиране на прехода на ЕС към устойчиво, цифрово и суверенно бъдеще.

 

Законодателният акт за суровините от изключителна важност има за цел да направи ЕС по-конкурентоспособен и автономен. Той ще намали бюрокрацията, ще насърчи иновациите по цялата верига за създаване на стойност, ще подкрепи МСП и ще стимулира научните изследвания и разработването на алтернативни материали и по-благоприятни за околната среда методи за добив и производство.

 

Стратегически партньорства

 

В позицията преди да започнат преговори със Съвета членовете на ЕП подчертават значението на осигуряването на стратегически партньорства между ЕС и трети държави в областта на суровините от изключителна важност, за да се разнообразят доставките на ЕС — на равни начала, с ползи за всички страни. Те искат да проправят пътя за дългосрочни партньорства с трансфер на знания и технологии, обучение и повишаване на квалификацията за нови работни места с по-добри условия на труд и доходи, както и добив и преработка по най-добрите екологични стандарти в страните партньори.

 

Евродепутатите също така настояват за по-силен акцент върху научните изследвания и иновациите по отношение на заместващите материали и производствените процеси, които биха могли да заменят суровините в стратегическите технологии. Те искат да определят цели за кръговост с цел насърчаване на добива на по-стратегически суровини от отпадъчни продукти. Евродепутатите също така настояват за необходимостта от намаляване на бюрокрацията за дружествата, по-специално за малките и средните предприятия (МСП).

 

Цитат

 

Докладчикът на ЕП Никола Бер (Renew, Германия) заяви: „Курсът към европейски суверенитет и конкурентоспособност е определен. С преобладаващо мнозинство при днешното гласуване Европейският парламент направи много ясна позицията си относно европейската сигурност на доставките и има силен мандат в преговорите със Съвета и Комисията. Нашият фокус е върху намаляване на бюрокрацията, бързи и лесни процедури на одобрение, стимулиране на научните изследвания и иновациите по цялата верига за създаване на стойност и целенасочени икономически стимули за частните инвеститори с оглед на европейското производство и рециклиране. Европейският парламент е съсредоточен върху изграждането на стратегически, равнопоставени партньорства с трети държави.

 

Парламентът ще настоява за приключване на тристранните преговори до края на 2023 г. Разчитаме, че неотложността на сигурните и устойчиви доставки на суровини са толкова загрижени за държавите членки, колкото и за нас, представителите на народа”.

 

Следващи стъпки

 

Проектът на законодателен акт беше приет с 515 гласа „за“, 34 гласа „против“ и 28 гласа „въздържал се“. Парламентът ще започне преговори с Испанското председателство на Съвета на ЕС с цел постигане на споразумение на първо четене.

 

Контекст

 

Електрически автомобили, слънчеви панели и смартфони — всички те съдържат суровини от изключителна важност. Засега ЕС е зависим от определени суровини. Суровините от изключителна важност са от основно значение за екологичния и цифровия преход на ЕС и гарантирането на тяхното снабдяване е от решаващо значение за икономическата устойчивост, технологичното лидерство и стратегическата автономност на Европейския съюз. След руската война срещу Украйна и все по-агресивната китайска търговска и индустриална политика кобалт, литий и други суровини също се превърнаха в геополитически фактор.

 

С глобалния преход към възобновяеми енергийни източници и цифровизацията на икономиките и обществата търсенето на тези стратегически суровини ще се увеличи бързо през следващите десетилетия.